[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Автобусні перевезення

Авторинок

Адаптація працівників

Адаптація фірми до ринку

Адміністративне управління

Активи підприємства

Активи торговельного підприємства

Амортизаційна політика підприємства

Антикризове управління в акціонерному товаристві

Антикризове управління підприємством

Антикризове управління підприємством

Асортимент товарний

Асортимент товарний

Асортимент товарний

Асортимент товарний зовнішньоекономічної діяльності

Асортимент товарний зовнішньоекономічної діяльності

Асортимент туристичних послуг

Асортимент туристичних послуг

Асортиментна політика підприємства

Асортиментна політика підприємства

Банківська система та підприємство

Банківський кредит

Банкрутство підприємства

Беззбитковість

Бізнес-план виробництва

Бізнес-план виходу підприємства на зовнішній ринок (зовнішньоекономічна діяльність)

Бізнес-план готелю

Бізнес-план інвестиційного проекту

Бізнес-план підприємства

Бізнес-план підприємства

Бізнес-план розвитку послуг

Бізнес-план санації підприємства

Бізнес-план створення видавничого підприємства

Бізнес-план створення підприємства

Бізнес-план створення підприємства

Бізнес-план створення підприємства

Бізнес-план створення підприємства

Бізнес-план створення торговельно-розважального центру

Бізнес-план торговельного підприємства

Бізнес-проектування на підприємстві

Брокерська діяльність (ефективність)

Бюджетування на підприємстві

Бюджетування на підприємстві

Бюджетування на підприємстві

Бюджетування на підприємстві

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Валютні ризики та їх страхування

Вартість підприємства (оцінка)

Вартість підприємства (управління)

Вартість підприємства як об’єкта інвестування

Вексельна форма обігу в фінансово-господарської діяльності підприємства

Вексельна форма розрахунків

Виробництво (резерви)

Виробнича інфраструктура(ефективність використання)

Виробнича програма

Виробнича система підприємства

Виробнича стратегія підприємства

Витрати виробництва

Витрати готелю

Витрати на підготовку та освоєння виробництва (планування)

Витрати підприємства

Витрати підприємства

Витрати підприємства (умовно-постійні)

Витрати торгового підприємства (управління)

Власний капітал

Власний капітал страхової компанії

Грошові кошти (надходження)

Грошові потоки з операційної діяльності

Грошові потоки підприємства

Грошові потоки підприємства

Грошові потоки торговельного підприємства

Грошові розрахунки та їх вплив

Грошово-фінансові відносини готелю

Дебіторська заборгованість підприємства

Дебіторська заборгованість підприємства

Дебіторська заборгованість підприємства

Дебіторська заборгованість підприємства

Диверсифікація діяльності підприємства

Диверсифікація діяльності підприємства

Диференціація діяльності підприємства

Ділова етика

Доходи підприємства

Доходи турфірми

Економічна безпека підприємства

Економічна оцінка ефективності кредитування ЄБРР

Економічний механізм господарської діяльності

Експлуатаційна діяльність

Експортно-імпортні операції підприємства (ЗЕД)

Експортно-імпортні операції підприємства (ЗЕД)

Ефективність виробництва молока

Ефективність господарської діяльності підприємства

Ефективність діяльності готелю

Ефективність діяльності готелю

Ефективність діяльності підприємства

Ефективність діяльності підприємства

Ефективність діяльності підприємства

Ефективність діяльності підприємства

Ефективність діяльності підприємства

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності

Ефективність зовнішньоторговельних операцій та їх вплив на рентабельність (ЗЕД)

Ефективність зовнішньоторговельних операцій та їх вплив на рентабельність підприємства підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Ефективність підприємницької діяльності (підвищення)

Ефективність підприємницької діяльності (підвищення)

Ефективність управління в готельному комплексі

Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства

Закупівля та надходження товарів (моніторинг)

Закупівля та реалізація продукції (планування)

Залучення джерел фінансування

Залучення позикового капіталу

Запаси підприємства

Збутова діяльність підприємства

Збутова політика підприємства

Збутовий менеджмент

ЗЕД підприємства

ЗЕД підприємства

ЗЕД підприємства (вихід на зовнішній ринок)

ЗЕД підприємства (вихід на зовнішній ринок)

ЗЕД підприємства (вихід на зовнішній ринок)

ЗЕД підприємства (експортно-імпортні операції)

Зерно (інтенсифікація виробництва)

Злиття та поглинання підприємств

Зовнішнє середовище ПГХ

Зовнішньоекономічні переговори (ЗЕД)

Зовнішньоторговельні операції та їх вплив на рентабельність (ЗЕД)

Імідж підприємства

Імідж підприємства

Імпортні операції підприємства (ЗЕД)

Імпортні операції підприємства (ЗЕД)

Імпортні операції та їх ефективність (ЗЕД)

Імпортні угоди та їх ефективність

Інвестиції (залучення)

Інвестиції (залучення)

Інвестиції (залучення)

Інвестиції торг підприємства (управління)

Інвестиційна діяльність

Інвестиційна діяльність підприємства

Інвестиційна діяльність підприємства

Інвестиційна діяльність підприємства

Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК)

Інвестиційна політика інвестиційних фондів

Інвестиційна політика підприємства (розробка)

Інвестиційна привабливість підприємства

Інвестиційна привабливість підприємства

Інвестиційна привабливість підприємства в міжнародному бізнесі

Інвестиційна привабливість підприємства (оцінка)

Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний проект

Інвестиційний проект (фінансові частини)

Інвестиційний проект модернізації обладнання

Інвестиційний проект створення підприємства

Інвестиційний проект та його привабливість

Інвестиційні ресурси підприємства (обгрунтування потреби)

Інновації на підприємстві

Інноваційний менеджмент підприємства

Інноваційно-інвестиційна діяльність спільних підприємств

Інститути спільного інвестування

Інформаційні комп’ютерні технології на підприємстві

Інфраструктурний потенціал підприємства

Кадри (плинність та планування)

Кадрова політика підприємства

Кадрова політика підприємства

Кадрова політика підприємства

Кадрова служба

Кадрова стратегія ресторану

Кадрове забезпечення маркетингового проекту

Кадровий потенціал підприємства

Кадровий потенціал фірми

Канали збуту (друкована продукція)

Канали розподілення

Капітал (структура)

Капітал АТ (залучення)

Капітал АТ (структура)

Капітал підприємства

Капітал підприємства

Капітальні вкладення на підприємстві

Кар’єра менеджера (організаційно-психологічні аспекти)

Кар’єра менеджера (організаційно-психологічні аспекти)

Кар’єра на державний службі

Керівник та створення колективу

Керівники акціонерного товариства (оцінка та стимулювання)

Комерційна діяльність підприємства

Комерційні угоди торговельного підприємства (оцінка та моделювання ефективності)

Комунікативна політика підприємства

Комунікаційна програма підприємства

Конкурентна стратегія торговельного підприємства

Конкурентна стратегія торговельного підприємства

Конкурентне монопольне становище підприємства на ринку

Конкурентні переваги підприємства

Конкурентні переваги підприємства

Конкурентні переваги підприємства

Конкурентні позиції підприємства

Конкурентоздатність потенціалу підприємства

Конкурентоспроможність акціонерного товариства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Конкурентоспроможність підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Конкурентоспроможність підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства

Конкурентоспроможність підприємства (системи управління)

Конкурентоспроможність підприємства та логістичне управління

Конкурентоспроможність підприємства (управління в умовах глобалізації)

Конкурентоспроможність продукції

Конкурентоспроможність продукції

Конкурентоспроможність продукції

Конкурентоспроможність продукції буряківництва

Конкурентоспроможність торговельного підприємства

Конкурентоспроможність торговельного підприємства

Конкурентоспроможність турфірми (стратегія)

Конкуренція на ринку нерухомості

Контролінг на підприємстві

Контролінг на підприємстві

Контролінг на підприємстві

Контроль на підприємстві

Контроль як функція менеджменту

Конфлікти у трудовому колективі підприємства ресторанного господарства

Конфліктні ситуації в ресторані

Концепція маркетингу

Корпоративне управління

Кредитоспроможність підприємства

Кредитоспроможність підприємства

Кредитоспроможність позичальників банку

Кредитування на підприємстві

Кредитування на підприємстві

Кризовий стан підприємства (управління)

Кризові ситуації на підприємстві

Лізинг та формування основних фондів

Логістика використання складів торговельно-виробничого підприємства

Логістика. Контейнерна технологічна система міжнародних перевезень вантажів

Логістика на підприємстві

Логістична система підприємства (виробнича)

Логістична система ресторану

Логістична система торговельного підприємства

Маркетинг (промисловий)

Маркетинг (управління)

Маркетинг в готельному комплексі

Маркетинг в міжнародних корпораціях

Маркетинг в Україні

Маркетинг некомерційних підприємств

Маркетинг послуг

Маркетинг послуг

Маркетинг послуг

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства (міжнародна)(ЗЕД)

Маркетингова діяльність підприємства (організація та планування)

Маркетингова інформація на підприємстві

Маркетингова програма підприємства

Маркетингова стратегія банку

Маркетингова стратегія підприємства

Маркетингова стратегія підприємства

Маркетингова стратегія підприємства

Маркетингова стратегія підприємства

Маркетингова стратегія підприємства

Маркетингова стратегія підприємства

Маркетингова тактика іноземних банків на фінансовому ринку України

Маркетингова товарна політика підприємства

Маркетингова товарна політика підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Маркетинговий комплекс

Маркетинговий потенціал підприємства та його вплив…

Маркетингові дослідження (маркетингова інформація)

Маркетингові дослідження відеоекранів

Маркетингові дослідження на підприємстві (методичне забезпечення)

Маркетингові дослідження підприємства

Маркетингові дослідження поліграфічного обладнання

Маркетингові комунікації банку

Маркетингові комунікації підприємства

Маркетингові комунікації підприємства

Маркетингові комунікації підприємства

Матеріальні потоки на підприємстві

Матрична система управління

Менеджер (сучасний портрет)

Менеджмент персоналу та підвищення якості обслуговування

Менеджмент персоналу та підвищення якості обслуговування

Менеджмент послуг

Митне оформлення товарів санітарно-технологічного призначення

Митне регулювання на підприємстві

Міжнародний дитячий центр

Міжнародні організації і об’єднання в туризмі

Модернізація обладнання на підприємстві

Мотиваційний менеджмент

Мотиваційні теорії

Мотивація

Мотивація вчителів

Мотивація діяльності персоналу підприємства

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу в малому та великому бізнесі

Мотивація праці (нематеріальна)

Мотивація праці персоналу

Мотивація праці працівників та підвищення ефективності її стимулювання в готелі

Мотивація управлінської діяльності

Науково-технічний потенціал підприємства

Нематеріальні ресурси готелю

Неперервна освіта

Непрямі податки

Нова продукція (освоєння виробництва)

Новий товар (організація виробництва)

Обігові активи (управління)

Обігові активи торговельного підприємства

Оборотні активи підприємства (формування)

Оборотні активи торговельного підприємства

Оборотні кошти підприємства

Оборотні кошти підприємства

Оборотні кошти підприємства (ефективність управління)

Оборотність запасів виробничого підприємства

Оплата праці

Оплата праці

Оплата праці

Оплата праці

Оплата праці

Оплата праці

Оподаткування підприємства

Оподаткування прибутку підприємства

Оптово-роздрібна торгівля підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Організаційна робота менеджера

Організаційна робота менеджера підприємства рестоарнного господарства

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління

Організаційне проектування медичної установи

Організаційні відносини (управління)

Організаційні зміни на підприємстві

Організація виробництва (зарубіжний досвід)

Організація діяльності аптеки

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Пасиви підприємства

Персонал

Персонал

Персонал (оцінка та стимулювання) (кваліметричні моделі)

Персонал (оцінювання, формування та використанння)

Персонал підприємства

Персонал підприємства (розвиток)

Персонал торговельного підприємства (оцінка)

Підприємництво в сільському господарстві

Підрозділ підприємства

Післяпродажне обслуговування

Планування діяльності підприємства

Планування діяльності турфірми

Планування постачання

Планування фінансової діяльності

Планування чисельності та складу працівників бюджетної сфери

Планування чисельності та складу працівників торг підприємства

Платоспроможність підприємства

Платоспроможність підприємства

Податкова політика готелю

Податкова політика торг підприємства

Позикові кошти підприємства

Позикові ресурси підприємства (залучення)

Посередницька міжнародна діяльність

Посередницька міжнародна діяльність (ЗЕД)

Потенціал підприємства (конкурентоспроможність)

Поточні витрати на підприємстві

Поточні витрати підприємства ресторанного господарства (ПГХ)

Поточні витрати торговельного підприємства

Потужність підприємства

Прибутковість діяльності підприємства

Прибутковість підприємства

Прибуток (формування і розподіл)

Прибуток (формування)

Прибуток (формування)

Прибуток готелю

Прибуток готелю

Прибуток підприємства

Прибуток підприємства

Прибуток підприємства

Прибуток підприємства (розподіл)

Прибуток та ефективність його використання

Прибуток та рентабельність готелю

Прийняття рішень в організації (моделі процесу)

Продаж сільськогогосподарської продукції

Продажі (управління)

Продуктивність праці

Продуктивність праці працівників в готелі

Продуктова стратегія

Просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок

Професійне навчання персоналу

Психотехнології в управлінні персоналом

Психотехнології в управлінні персоналом

Реінжиніринг акціонерго товариства

Реклама в маркетинговій діяльності роздрібного підприємства

Реклама в просуванні іноземних товарів

Реклама і цільові аудиторії

Реклама та PR на підприємстві

Рекламна діяльність підприємства

Рекламна діяльність підприємства

Рекламна діяльність підприємства

Рекламна діяльність підприємства

Рекламна діяльність підприємства

Рекламна діяльність підприємства

Рекламна діяльність підприємства в засобах масової інформації (ЗМІ)

Рекламна діяльність підприємства в міжнародному бізнесі

Рекламна діяльність підприємства в міжнародному бізнесі (управління)

Рекламна діяльність підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Рекламна діяльність торговельного підприємства та її ефективність

Рекламна кампанія (планування)

Рекламна кампанія (планування)

Рекламна кампанія турпослуг (планування)

Рекламно-інформаційна діяльність видавництва

Рекламно-інформаційне забезпечення маркетингу та його ефективність

Рентабельність підприємства

Рентабельність підприємства

Рентабельність підприємства

Рентабельність продукції

Рентабельність та прибутковість підприємства

Реструктуризація підприємства

Реструктуризація ресторану (ПГХ)

Реструктуризація торговельного підприємства

Ресурсний потенціал підприємства

Ресурсний потенціал підприємства

Ринок медіа послуг в Україні

Ринок продукції підприємства

Розвиток готельного комплексу (стратегія)

Розвиток новоствореного підприємства (стратегія)

Розвиток персоналу в міжнародному бізнесі

Розвиток підприємства

Розвиток підприємства

Розвиток підприємства

Розвиток підприємства (організаційний проект)

Розвиток підприємства (стратегія)

Розвиток підприємства (стратегія)

Розвиток ресторану (ПГХ)(стратегія)

Розміщення туристів

Розподіл функцій управління

Розрахунки підприємства за зовнішньоторг.операціями

Розширення діяльності малого підприємства

Розширення діяльності малого підприємства

Розширення існуючого виробн-тва (обгрунтування проекту)

Санітарно-епідеміологічний стан закладу охорони здоров’я

Санітарно-епідеміологічний стан закладу охорони здоров’я

Сегменти підприємства (цільові)

Сегментування ринку

Соціальна інфраструктура підприємства

Соціальна інфраструктура підприємства

Створення підприємства

Створення та приватизація підприємства туризму і готельного господарства

Стилі керівництва людьми

Стилі управлінської діяльності

Стиль керівництва колективом організації

Стиль керівництва у сфері державної служби

Стимулювання праці

Стимулювання праці

Стимулювання праці

Стимулювання праці працівників готелю

Стратегічне планування на підприємстві

Стратегічне планування на підприємстві

Стратегічне управління в акціонерному товаристві

Стратегічний маркетинг на підприємстві

Стратегічний план підприємства

Стратегічний план підприємства

Стратегічні цілі підприємства

Стратегія компанії з використанням системи збалансованих показників

Стратегія розвитку іноземного підприємства на страховому ринку України

Стратегія фінансової компанії на ринку депозитарних послуг

Стратегія фінансової компанії на ринку депозитарних послуг

Страхування автотранспортних вантажів

Страхування автотранспортних засобів

Страхування відповідальності

Страхування життя

Страхування майна юридичних осіб від вогню та інших небезпек

Технічний аналіз в інвестиційній стратегії фармакологічної галузі

Технічний розвиток підприємства

Технології готельних послуг

ТНК

ТНК

ТНК на ринку України

Товар (маркетингова концепція)

Товарна політика підприємства

Товарна політика підприємства (міжнародна)

Товарні запаси підприємства

Товарні запаси торг.підприємства

Товарооборот (обсяг та асортимент)

Товарооборот (обсяг та структура)

Торгово-виробнича діяльність кафе

Торгово-технологічний процес підприємства на принципах маркетингу

Торгово-технологічний процес підприємства на принципах маркетингу

Транснаціональна корпорація (управління)

Транспортно-експедиторські операції підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Трудовий потенціал підприємства

Трудові (людські) ресурси(стратегія управління)

Трудові ресурси

Трудові ресурси (використання)

Трудові ресурси (підвищення ефективності використання)

Трудові ресурси підприємства

Трудові ресурси підприємства

Трудові ресурси та стимулювання праці персоналу

Трудові ресурси торговельного підприємства

Управління акціонерним товариством

Управління готельним господарством України та перспективи його розвитку

Управління готельним підприємством (стратегія)

Управління людськими ресурсами

Управління малим підприємством

Управління персоналом

Управління персоналом

Управління персоналом

Управління персоналом

Управління персоналом

Управління персоналом

Управління персоналом на основі кваліметричних моделей (цільове)

Управління персоналом та якість обслуговування споживачів

Управління підприємством

Управління підприємством

Управління підприємством

Управління підприємством

Управління підприємством (якість)

Управління підприємством в кризовій ситуації

Управління проектами

Управління промисловою власністю

Управління розвитком підприємства

Управління страховим підприємством

Управління страховим підприємством

Управління страховим підприємством

Управлінські рішення (прийняття)

Управлінські рішення в інвестиційній діяльності

Успіх організації (складові)

Установчі (загальні) збори акціонерів

Філії (діяльність в Україні)

Фінанси акціонерного товариства

Фінанси малого підприємства

Фінанси малого підприємства

Фінанси підприємства

Фінанси підприємства

Фінансова діяльність підприємства

Фінансова діяльність підприємства

Фінансова діяльність підприємства (поточне планування)

Фінансова санація підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова стратегія підприємства

Фінансове забезпечення ек. зростання підприємства

Фінансове забезпечення експортно-імпортних операцій

Фінансове забезпечення малого підприємства

Фінансове забезпечення малого підприємства

Фінансове планування

Фінансове планування на підприємстві

Фінансове планування на підприємстві

Фінансове планування на підприємстві

Фінансове планування та контролінг на підприємстві

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент в холдингових компаніях

Фінансовий менеджмент на підприємстві

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Фінансовий стан туристичного підприємства

Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності

Фінансові інвестиції (диверсифікація)

Фінансові посередники на ринку іпотечного кредитування

Фінансові посередники на ринку капіталу

Фінансові результати підприємства

Фінансові ресурси (залучення)

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства (формування та використання)

Фінансові ризики підприємства

Фінансові ризики підприємства

Фінансування витрат обігу

Фінансування зовнішньоторгівельних угод на підприємстві зовнішньоекономічної діяльності

Фонд оплати праці

Фонд оплати праці

Фонди акціонерного товариства (формування та використання)

Ціни на послуги

Цінних паперів (маркетинг)

Цінні пареи в акціонерному товаристві

Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Цінова політика підприємства (формування і реалізація)

Цінова стратегія підприємства

Цінова стратегія підприємства

Цінова стратегія підприємства

Цінова та маркетингова стратегія підприємства

Ціноутворення в готельному комплексі

Якість послуг

Якість послуг

Якість послуг (продукції)

Якість послуг на підприємстві

Якість продукції

Якість продукції підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Якість та конкурентоздатність продукції

Якість та конкурентоздатність продукції

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Как мы работаем ?
how_we_works-img
Вы оставляете заявку
how_we_works-img
Менеджер связывается с вами и уточняет все детали
how_we_works-img
После внесения 50% предоплаты исполнитель приступает к выполнению задания
how_we_works-img
По готовности оплачиваете 100 % и получаете работу

Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы через online-консультант или по телефону.

Также вы можете воспользоваться формой отправки сообщений.

Оставить заявку
Отзывы студентов
Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Виктор

В прошлом году обратился в данную компанию, так как возник творческий ступор и я никак не мог закончить свою магистерскую работу. Написали отлично и оригинально. Цены за оказанные услуги нормальные. Остался всем доволен!

27.01.2020
Катя

Хорошо, что обратилась в эту компанию. По телефону проконсультировали по всем вопросам. Написали мою работу быстро и качественно. Никаких замечаний не было. Мне понравилось. Сделана работа грамотно. Рекомендую.

27.11.2019
Спасибо за отчет

Заказывала отчет по практике — написали быстро, дневник помогли заполнить, рецензию даже подготовили. На защите проблем не было. Спасибо.

27.09.2019
Иван

Сделано всё, согласно моим требованиям. Спасибо за довольно качественную и сделанную ранее срока работу!

24.09.2019
Отличная контрольная

Отличная контрольная, без ошибок и получил за нее 5. Всего лишь за 10 минут регистрации на сайте и оформления заказа. Удобный, современный сайт, всё для удобства студентов. Буду обращаться еще.

19.02.2019
Антон

Спасибо за постоянную помощь в заданиях! Без вас бы точно меня из универа поперли бы))) Актуальный и грамотный помощник, есть в штате специалисты по разным предметам, можно заказывать разные тематики — я учусь на экономическом. Всегда оценки на 4 и 5. Спасибо, вы лучшие!

21.12.2018
Мария

Правильный подход к студентам: не слишком высокие цены, быстрая работа и можно оформить онлайн заказ. Все, что нужно современному учащемуся)) По себе сужу, очень удобно, что есть такая компания.

18.12.2018
Вадим

Контрольная
Считаю хорошо выполнили мой заказ на контрольную работу. Непростые были задания и ответы не однозначные, но преподаватель зачел и даже похвалил перед группой. Никогда сам больше не буду писать контрольные, зачем?)) Удобно заплатить сервису и не париться с этим

11.12.2018
Коля

Нет проблем вообще с заказами в этой фирме. Скинул заявку, тут же отзвонились, озвучили цену, оформили, оплатил. Потом забрал работу, в отличном исполнении. Оперативно, современно и удобно.

03.12.2018
2560
Отзывов
38 400
Довольных студентов
20
Лет на рынке
4.8
Средний бал

Примеры выполненых работ

ЭКОНОМИКА

ТИП РАБОТЫ:

Дипломная

ТЕМА:

Організаційно-економічний механізм ЗТО підприємства

ПСИХОЛОГИЯ

ТИП РАБОТЫ:

Курсовая работа

ТЕМА:

Особливості професійної спрямованості студентів

ПРАВО

ТИП РАБОТЫ:

Контрольная работа

ТЕМА:

Джерела права соціального забезпечення + Задачі

Нам доверяют студенты

Уже уходите ?

А у нас еще много всякого интересного!!!

+