[formlightbox_call title=”Замовити роботу” class=”1374826386773″]

Замовити роботу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=”1374826386774″ style=”” onload=”false”]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

 Автобусні перевезення
Авторинок
Адаптація працівників
Адаптація фірми до ринку
Адміністративна поведінка державних службовців
Адміністративний менеджмент
Адміністративний менеджмент
Адміністративне управління
Активи підприємства
Активи торговельного підприємства
Амортизаційна політика підприємства
Антикризове управління в акціонерному товаристві
Антикризове управління підприємством
Антикризове управління підприємством
Асортимент товарний
Асортимент товарний
Асортимент товарний
Асортимент товарний зовнішньоекономічної діяльності
Асортимент товарний зовнішньоекономічної діяльності
Асортимент туристичних послуг
Асортимент туристичних послуг
Асортиментна політика підприємства
Асортиментна політика підприємства
Банківська система та підприємство
Банківський кредит
Банкрутство підприємства
Беззбитковість
Бізнес-план виробництва
Бізнес-план виходу підприємства на зовнішній ринок (зовнішньоекономічна діяльність)
Бізнес-план готелю
Бізнес-план інвестиційного проекту
Бізнес-план підприємства
Бізнес-план підприємства
Бізнес-план розвитку послуг
Бізнес-план санації підприємства
Бізнес-план створення видавничого підприємства
Бізнес-план створення підприємства
Бізнес-план створення підприємства
Бізнес-план створення підприємства
Бізнес-план створення підприємства
Бізнес-план створення торговельно-розважального центру
Бізнес-план торговельного підприємства
Бізнес-план як основа управління підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Бізнес-проектування на підприємстві
Брокерська діяльність (ефективність)
Бюджетування діяльності підприємства за центрами відповідальності
Бюджетування на підприємстві
Бюджетування на підприємстві
Бюджетування на підприємстві
Бюджетування на підприємстві
Валютне регулювання ЗЕД підприємства
Валютні ризики та їх страхування
Валютно-кредитні операції підприємства
Вартість підприємства (оцінка)
Вартість підприємства як об’єкта інвестування
Вексельна форма обігу в фінансово-господарській діяльності підприємства
Вексельна форма розрахунків
Виробництво (резерви)
Виробнича інфраструктура(ефективність використання)
Виробнича програма
Виробнича система підприємства
Виробнича стратегія підприємства
Витрати виробництва
Витрати виробництва
Витрати готелю
Витрати (контролінг)
Витрати на підготовку та освоєння виробництва (планування)
Витрати підприємства
Витрати підприємства
Витрати підприємства (умовно-постійні)
Витрати торгового підприємства (управління)
Власний капітал
Власний капітал підприємства
Власний капітал страхової компанії
Грошові кошти (надходження)
Грошові потоки з операційної діяльності
Грошові потоки підприємства
Грошові потоки підприємства
Грошові потоки підприємства (управління)
Грошові потоки торговельного підприємства
Грошово-фінансові відносини готелю
Дебіторська заборгованість підприємства
Дебіторська заборгованість підприємства
Дебіторська заборгованість підприємства
Дебіторська заборгованість підприємства
Дебіторська заборгованість підприємства (управління)
Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства
Диверсифікація діяльності підприємства
Диверсифікація діяльності підприємства
Диференціація діяльності підприємства
Ділова кар’єра
Доходи підприємства
Доходи турфірми
Економічна безпека підприємства
Економічна діяльність підприємства (діагностика)
Економічна оцінка ефективності кредитування ЄБРР
Економічний механізм господарської діяльності
Експлуатаційна діяльність
Експортно-імпортні операції підприємства (ЗЕД)
Експортно-імпортні операції підприємства (ЗЕД)
Ефективність господарської діяльності підприємства
Ефективність діяльності готелю
Ефективність діяльності готелю
Ефективність діяльності підприємства
Ефективність діяльності підприємства
Ефективність діяльності підприємства
Ефективність діяльності підприємства
Ефективність діяльності підприємства
Ефективність діяльності підприємства
Ефективність діяльності підприємства
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності
Ефективність зовнішньоторговельних операцій та їх вплив на рентабельність (ЗЕД)
Ефективність зовнішньоторговельних операцій та їх вплив на рентабельність підприємства підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Ефективність підприємницької діяльності (підвищення)
Ефективність підприємницької діяльності (підвищення)
Ефективність управління в готельному комплексі
Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства
Закупівля та надходження товарів (моніторинг)
Закупівля та реалізація продукції (планування)
Залучення джерел фінансування=Позикові кошти підприємства
Залучення позикового капіталу
Запаси підприємства
Зарплатне обслуговування підприємства (економічне обгрунтування вибору банка-кореспондента)
Збутова діяльність підприємства
Збутова діяльність підприємства (управління)
Збутова політика підприємства
Збутовий менеджмент
Зовнішнє середовище міжнародного маркетингу та його роль в інтернаціоналізації діяльності фірми
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства
Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства (вихід на зовнішній ринок)
Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства (вихід на зовнішній ринок)
Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства (вихід на зовнішній ринок)
Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства (вихід на зовнішній ринок)
Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства (експортно-імпортні операції)
Злиття та поглинання підприємств
Зовнішнє середовище ПГХ
Зовнішньоекономічні переговори (ЗЕД)
Зовнішньоторговельні операції та їх вплив на рентабельність (ЗЕД)
Імідж підприємства
Імідж підприємства
Імпорт на підприємстві (управління ефективністю)
Імпортні операції підприємства (ЗЕД)
Імпортні операції підприємства (ЗЕД)
Імпортні операції та їх ефективність (ЗЕД)
Імпортні угоди та їх ефективність
Інвестиційні проекти (ефективність)
Інвестиції (залучення)
Інвестиції (залучення)
Інвестиції (залучення)
Інвестиції торговельного підприємства (управління)
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиційна діяльність ТНК
Інвестиційна політика підприємства (розробка)
Інвестиційна привабливість підприємства
Інвестиційна привабливість підприємства
Інвестиційна привабливість підприємства в міжнародному бізнесі
Інвестиційний менеджмент
Інвестиційний проект
Інвестиційний проект (фінансові частини)
Інвестиційний проект модернізації обладнання
Інвестиційний проект створення підприємства
Інвестиційний проект та його привабливість
Інвестиційні проекти міжнародні (управління)
Інвестиційні ресурси підприємства (обгрунтування потреби)
Інвестиційні фонди на ринку капіталу
Інновації на підприємстві

Інноваційна діяльність (стимулювання)

Інноваційна діяльність підприємства (управління)
Інноваційний менеджмент підприємства
Інноваційно-інвестиційна діяльність спільних підприємств
Інститути спільного інвестування
Інформаційні комп’ютерні технології на підприємстві
Інфраструктурний потенціал підприємства
Кадри (плинність та планування)
Кадрова політика (географічно-диверсифікованого підприємства)
Кадрова політика підприємства
Кадрова політика підприємства
Кадрова політика підприємства
Кадрова політика підприємства
Кадрова служба
Кадрова стратегія ресторану
Кадрове забезпечення маркетингового проекту
Кадровий потенціал підприємства
Кадровий потенціал фірми
Канали збуту (друкована продукція)
Канали розподілення
Капітал (структура)
Капітал акціонерного товариства (залучення)
Капітал акціонерного товариства (структура)
Капітал підприємства
Капітал підприємства
Капітал підприємства (формування)
Капітал підприємства (формування)
Капітал підприємства (формування та ефективність використання)
Капітальні вкладення на підприємстві
Кар’єра менеджера (організаційно-психологічні аспекти)
Кар’єра менеджера (організаційно-психологічні аспекти)
Кар’єра на державній службі
Керівник та створення колективу
Керівники акціонерного товариства (оцінка та стимулювання)
Комерційна діяльність підприємства
Комерційні угоди торговельного підприємства (оцінка та моделювання ефективності)
Комунікативна політика торговельного підприємства
Комунікаційна програма підприємства
Конкурентна стратегія підприємства
Конкурентна стратегія торговельного підприємства
Конкурентна стратегія торговельного підприємства
Конкурентні переваги підприємства
Конкурентні переваги підприємства
Конкурентні переваги підприємства
Конкурентні позиції підприємства
Конкурентоздатність потенціалу підприємства
Конкурентоспроможність акціонерного товариства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
Конкурентоспроможність підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
Конкурентоспроможність підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства
Конкурентоспроможність підприємства (управління)
Конкурентоспроможність продукції
Конкурентоспроможність продукції
Конкурентоспроможність продукції
Конкурентоспроможність та якість нової продукції (управління)
Конкурентоспроможність торговельного підприємства
Конкурентоспроможність торговельного підприємства
Конкурентоспроможність турфірми (стратегія)
Конкуренція на ринку нерухомості
Контролінг на підприємстві
Контролінг на підприємстві
Контролінг на підприємстві
Контроль на підприємстві
Контроль як функція менеджменту
Конфлікти у трудовому колективі підприємства ресторанного господарства
Конфліктні ситуації в ресторані
Концепція маркетингу
Корпоративна культура на підприємстві
Корпоративне управління
Кредитоспроможність підприємства
Кредитоспроможність підприємства
Кредитоспроможність позичальників банку
Кредитування на підприємстві
Кредитування на підприємстві
Криза (стратегія виходу підприємства)
Кризовий стан підприємства (управління)
Лізинг та формування основних фондів
Логістика використання складів торговельно-виробничого підприємства
Логістика на підприємстві
Логістична система підприємства (виробнича)
Логістична система ресторану
Логістична система торговельного підприємства
Людські ресурси (стратегічне управління)
Маркетинг (промисловий)
Маркетинг (управління)
Маркетинг в готельному комплексі
Маркетинг в міжнародних корпораціях
Маркетинг в міжнародних корпораціях (управління)
Маркетинг в Україні
Маркетинг некомерційних підприємств
Маркетинг послуг
Маркетинг послуг
Маркетинг послуг
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства (міжнародна)(ЗЕД)
Маркетингова діяльність підприємства (організація)
Маркетингова діяльність підприємства (організація та планування)
Маркетингова інформація на підприємстві
Маркетингова політика страхових компаній
Маркетингова програма підприємства
Маркетингова стратегія банку
Маркетингова стратегія підприємства
Маркетингова стратегія підприємства
Маркетингова стратегія підприємства
Маркетингова стратегія підприємства
Маркетингова стратегія підприємства
Маркетингова стратегія підприємства
Маркетингова тактика іноземних банків на фінансовому ринку України
Маркетингова товарна політика підприємства
Маркетингова товарна політика підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Маркетинговий комплекс
Маркетинговий потенціал підприємства та його вплив…
Маркетингові дослідження (маркетингова інформація)
Маркетингові дослідження відеоекранів
Маркетингові дослідження на підприємстві (методичне забезпечення)
Маркетингові дослідження підприємства
Маркетингові дослідження поліграфічного обладнання
Маркетингові комунікації банку
Маркетингові комунікації підприємства
Маркетингові комунікації підприємства
Маркетингові комунікації підприємства
Матеріальне стимулювання персоналу підприємства
Матеріальне стимулювання персоналу торгівельного підприємства
Матеріальне стимулювання трудової активності персоналу
Матеріальні потоки на підприємстві
Матрична система управління
Менеджер (сучасний портрет)
Менеджмент в готелі
Менеджмент персоналу та підвищення якості обслуговування
Менеджмент персоналу та підвищення якості обслуговування
Менеджмент послуг
Митне оформлення товарів санітарно-технологічного призначення
Митне регулювання на підприємстві
Міжкультурний обмін організації
Міжнародні організації і об’єднання в туризмі
Модернізація обладнання на підприємстві
Мотиваційна політика підприємства
Мотиваційний менеджмент
Мотиваційний механізм ефективної діяльності персоналу
Мотиваційні теорії
Мотивація
Мотивація вчителів
Мотивація діяльності персоналу підприємства
Мотивація персоналу
Мотивація персоналу
Мотивація персоналу
Мотивація персоналу
Мотивація персоналу
Мотивація персоналу
Мотивація персоналу
Мотивація персоналу в малому та великому бізнесі
Мотивація персоналу (розробка заходів)
Мотивація праці (нематеріальна)
Мотивація праці персоналу
Мотивація праці працівників та підвищення ефективності її стимулювання в готелі
Мотивація управлінської діяльності
Науково-технічний потенціал підприємства
Нематеріальні активи підприємства (використання)
Нематеріальні активи підприємства (оцінка і знос)
Нематеріальні ресурси готелю
Неперервна освіта
Непрямі податки
Нова продукція (освоєння виробництва)
Новий товар (організація виробництва)
Нові послуги (виведення на ринок)
Обігові активи (управління)
Обігові активи торговельного підприємства
Обігові кошти підприємства (фінансування)
Оборотні активи торговельного підприємства
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства (ефективність прискорення обігу)
Оборотність запасів виробничого підприємства
Оплата праці
Оплата праці
Оплата праці
Оплата праці
Оплата праці
Оплата праці
Оподаткування підприємства
Оподаткування прибутку підприємства
Оптово-роздрібна торгівля підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Організаційна культура підприємства
Організаційна робота менеджера
Організаційна робота менеджера підприємства ресторанного господарства
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційне проектування медичної установи
Організаційні відносини (управління)
Організаційні зміни на підприємстві
Організаційно-обслуговуюча система ресторану (стратегія управління)
Організація виробництва (зарубіжний досвід)
Організація діяльності аптеки
Організація продажу авіаційних перевезень
Організація продажу та позиціювання
Основні фонди підприємства
Основні фонди підприємства
Пасиви підприємства
Персонал
Персонал
Персонал (оцінка та стимулювання) (кваліметричні моделі)
Персонал підприємства
Персонал підприємства (розвиток)
Персонал підприємства (структура)
Персонал торговельного підприємства (оцінка)
Підприємницька діяльність (ефективність)
Підприємництво в сільському господарстві
Підрозділ підприємства
Післяпродажне обслуговування
Планування діяльності підприємства
Планування діяльності турфірми
Планування постачання
Планування фінансової діяльності
Планування чисельності та складу працівників бюджетної сфери
Планування чисельності та складу працівників торг підприємства
Платоспроможність підприємства
Платоспроможність підприємства
Поведінка підприємства на ринку страхових послуг
Податкова політика готелю
Податкова політика торговельного підприємства
Позикові ресурси підприємства (залучення)
Позиціювання бренду
Посередницька діяльність компанії з документарного оформлення господарських контрактів
Посередницька міжнародна діяльність
Посередницька міжнародна діяльність (ЗЕД)
Потенціал підприємства (конкурентоспроможність)
Поточні витрати на підприємстві
Поточні витрати підприємства ресторанного господарства (ПГХ)
Поточні витрати торговельного підприємства
Потужність підприємства
Прибутковість діяльності підприємства
Прибутковість підприємства
Прибутковість підприємства
Прибутковість підприємства на основі управління собівартістю продукції
Прибуток (планування зростання)
Прибуток (управління)
Прибуток (формування і розподіл)
Прибуток (формування)
Прибуток (формування)
Прибуток готелю
Прибуток готелю
Прибуток підприємства
Прибуток підприємства
Прибуток підприємства
Прибуток підприємства (розподіл)
Прибуток підприємства (управління)
Прибуток торговельного підприємства
Прибуток та ефективність його використання
Прибуток та рентабельність готелю
Прийняття рішень в організації (моделі процесу)
Продаж сільськогогосподарської продукції
Продажі (управління)
Продуктивність праці
Продуктивність праці
Продуктивність праці працівників в готелі
Продуктова стратегія
Просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок
Просування продукції транснаційональних корпорацій на ринок України
Професійне навчання персоналу
Психотехнології в управлінні персоналом
Психотехнології в управлінні персоналом
Реінжиніринг акціонерго товариства
Реклама в маркетинговій діяльності роздрібного підприємства
Реклама в просуванні іноземних товарів
Реклама і цільові аудиторії
Реклама та PR на підприємстві
Рекламна діяльність підприємства соціо-культурної сфери
Рекламна діяльність підприємства
Рекламна діяльність підприємства
Рекламна діяльність підприємства
Рекламна діяльність підприємства
Рекламна діяльність підприємства
Рекламна діяльність підприємства
Рекламна діяльність підприємства
Рекламна діяльність підприємства в засобах масової інформації (ЗМІ)
Рекламна діяльність підприємства в міжнародному бізнесі
Рекламна діяльність підприємства в міжнародному бізнесі (управління)
Рекламна діяльність підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Рекламна діяльність підприємства (менджмент)
Рекламна діяльність торговельного підприємства та її ефективність
Рекламна кампанія (планування)
Рекламна кампанія (планування)
Рекламна кампанія турпослуг (планування)
Рекламно-інформаційна діяльність видавництва
Рекламно-інформаційне забезпечення маркетингу та його ефективність
Рентабельність підприємства
Рентабельність підприємства
Рентабельність підприємства
Рентабельність продукції
Рентабельність та прибутковість підприємства
Реструктуризація підприємства
Реструктуризація ресторану (ПГХ)
Реструктуризація торговельного підприємства
Ресурсний потенціал підприємства
Ресурсний потенціал підприємства
Ризики на підприємстві (економічні)
Ринок медіа послуг в Україні
Ринок продукції підприємства
Розвиток готельного комплексу (стратегія)
Розвиток новоствореного підприємства (стратегія)
Розвиток персоналу в міжнародному бізнесі
Розвиток підприємства
Розвиток підприємства
Розвиток підприємства
Розвиток підприємства (організаційний проект)
Розвиток підприємства (стратегія)
Розвиток підприємства (стратегія)
Розвиток підприємства (фінансові джерела)
Розвиток ресторану (ПГХ)(стратегія)
Розміщення туристів
Розподіл функцій управління
Розрахунки підприємства за зовнішньоторг.операціями
Розширення діяльності малого підприємства
Розширення діяльності малого підприємства
Розширення існуючого виробн-тва (обгрунтування проекту)
Санітарно-епідеміологічний стан закладу охорони здоров’я
Санітарно-епідеміологічний стан закладу охорони здоров’я
Сегменти підприємства (цільові)
Сегментування ринку
Соціальна інфраструктура підприємства
Соціальна інфраструктура підприємства
Соціальне регулювання в управлінні організації
Соціально-психологічний клімат підприємства
Спільне підприємство як спосіб залучення іноземних інвестицій в економіку України
Створення підприємства
Створення та приватизація підприємства туризму і готельного господарства
Стилі керівництва людьми
Стилі управлінської діяльності
Стиль керівництва колективом організації
Стиль керівництва у сфері державної служби
Стимулювання праці
Стимулювання праці
Стимулювання праці
Стимулювання праці працівників готелю
Стратегії виходу підприємства з кризового стану
Стратегічне планування в нафтогазовій промисловості
Стратегічне планування на підприємстві
Стратегічне планування на підприємстві
Стратегічне управління в акціонерному товаристві
Стратегічне управління в готелі
Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю
Стратегічне управління на підприємстві соціокультурної сфери
Стратегічний маркетинг на підприємстві
Стратегічний план підприємства
Стратегічний план підприємства
Стратегічні цілі підприємства
Стратегія підприємства (формування та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища)
Стратегія розвитку іноземного підприємства на страховому ринку України
Стратегія розвитку підприємства
Стратегія розвитку торгівельного підприємства
Стратегія фінансової компанії на ринку депозитарних послуг
Стратегія фінансової компанії на ринку депозитарних послуг
Страхування автотранспортних вантажів
Страхування автотранспортних засобів
Страхування відповідальності
Страхування життя
Страхування майна юридичних осіб від вогню та інших небезпек
Страхування послуг зовнішньоекономічної діяльності
Техніко-технічна база підприємства (формування та використання)
Технічний аналіз в інвестиційній стратегії фармакологічної галузі
Технічний розвиток підприємства
Технології готельних послуг
ТНК
ТНК
ТНК на ринку України
Товар (маркетингова концепція)
Товарна політика підприємства
Товарна політика підприємства (міжнародна)
Товарні запаси підприємства
Товарні запаси торг.підприємства
Товарооборот (обсяг та асортимент)
Товарооборот (обсяг та структура)
Торговельно-посередницькі операції підприємства
Торгово-виробнича діяльність кафе
Торгово-технологічний процес підприємства на принципах маркетингу
Торгово-технологічний процес підприємства на принципах маркетингу
Транснаціональна корпорація в міжнародному бізнесі
Транснаціональна корпорація (управління)
Транспортно-експедиторське обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків підприємства
Транспортно-експедиторські операції підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
Трудовий потенціал підприємства
Трудові (людські) ресурси(стратегія управління)
Трудові ресурси
Трудові ресурси (використання)
Трудові ресурси (підвищення ефективності використання)
Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси та стимулювання праці персоналу
Трудові ресурси торговельного підприємства
Тур (розробка)
Управління акціонерним товариством
Управління витратами підприємства (система)
Управління готельним господарством України та перспективи його розвитку
Управління готельним підприємством (стратегія)
Управління людськими ресурсами
Управління малим підприємством
Управління організацією (соціальне регулювання)
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом на основі кваліметричних моделей (цільове)
Управління персоналом публічної служби
Управління персоналом та якість обслуговування споживачів
Управління підприємством
Управління підприємством
Управління підприємством
Управління підприємством
Управління підприємством (якість)
Управління підприємством в кризовій ситуації
Управління проектами
Управління проектами
Управління розвитком підприємства
Управління страховим підприємством
Управління страховим підприємством
Управління страховим підприємством
Управління якістю згідно міжнародних стандартів
Управлінські рішення (прийняття)
Управлінські рішення в адміністративному менеджменті
Управлінські рішення в інвестиційній діяльності
Успіх організації (складові)
Установчі (загальні) збори акціонерів
Філії (діяльність в Україні)
Фінанси акціонерного товариства
Фінанси малого підприємства
Фінанси малого підприємства
Фінанси підприємства
Фінанси підприємства
Фінансова діяльність підприємства
Фінансова діяльність підприємства
Фінансова діяльність підприємства (поточне планування)
Фінансова санація підприємства
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова стратегія підприємства
Фінансове забезпечення ек. зростання підприємства
Фінансове забезпечення експортно-імпортних операцій
Фінансове забезпечення малого підприємства
Фінансове забезпечення малого підприємства
Фінансове планування
Фінансове планування на підприємстві
Фінансове планування на підприємстві
Фінансове планування на підприємстві
Фінансове планування на підприємстві
Фінансове планування та контролінг на підприємстві
Фінансовий контролінг
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент в холдингових компаніях
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства (аналіз та моделі оцінки)
Фінансовий стан підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий стан туристичного підприємства
Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Фінансові інвестиції (диверсифікація)
Фінансові результати підприємства
Фінансові ресурси (залучення)
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства (формування та використання)
Фінансові ресурси підприємства (формування та використання)
Фінансові ризики підприємства
Фінансові ризики підприємства
Фінансування витрат обігу
Фінансування зовнішньоторгівельних угод на підприємстві зовнішньоекономічної діяльності
Фінансування осівти в Україні
Фонд оплати праці
Фонд оплати праці
Фонди акціонерного товариства (формування та використання)
Холдингові компанії (державні)
Ціни на послуги
Цінних паперів (маркетинг)
Цінні папери в акціонерному товаристві
Цінні папери (методи оцінки)
Цінова політика в галузі культури і мистецтв (прогнозування і планування)
Цінова політика підприємства
Цінова політика підприємства
Цінова політика підприємства
Цінова політика підприємства
Цінова політика підприємства
Цінова політика підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів
Цінова стратегія підприємства
Цінова стратегія підприємства
Цінова стратегія підприємства
Цінова та маркетингова стратегія підприємства
Ціноутворення в готельному комплексі
Якість послуг
Якість послуг
Якість послуг (продукції)
Якість послуг на підприємстві
Якість продукції
Якість продукції підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Якість та конкурентоздатність продукції
Якість та конкурентоздатність продукції

 

[formlightbox_call title=”Замовити роботу” class=”1374826386773″]

Замовити роботу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=”1374826386774″ style=”” onload=”false”]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Як ми працюємо ?
how_we_works-img
Ви залишаєте заявку
how_we_works-img
Менеджер звязується з вами та уточнює всі деталі
how_we_works-img
Після внесення 50% передоплати виконавець приступає до виконання завдання
how_we_works-img
По готовності оплачуєте 100% і отримуєте роботу
Відгуки студентів
Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Loading...
Віктор

У минулому році звернувся в дану компанію, так як виник творчий ступор і я ніяк не міг закінчити свою магістерську роботу.  Написали відмінно і оригінально.  Ціни за надані послуги нормальні.  Залишився всім задоволений!

27.01.2020
Віка

Як і багато хто, замовляла курсову перший раз через термінову необхідність і до останнього було не ясно, як напишуть роботу і взагалі чи напишуть 🙂 Але нічого, прислали пристойний файл, викладач поставив за роботу 5. Я в приємному шоці, і всім рекомендую

27.11.2019
Дякую за звіт з практики

Замовляла звіт по практиці – написали швидко, щоденник допомогли заповнити, рецензію навіть підготували. На захист проблем не було. Спасибі.

27.09.2019
Контрольная на відмінно

Відмінна контрольна, без помилок і отримав за неї 5. Всього лише за 10 хвилин без реєстрації на сайті та оформлення замовлення за допомогою менеджера. Зручний, сучасний сайт, все для зручності студентів. Буду звертатися ще.

19.02.2019
Антон

Спасибі за постійну допомогу в завданнях! Без вас би точно мене з універу поперли б))) Актуальний і грамотний помічник, є в штаті фахівці з різних предметів, можна замовляти різні тематики – я вчуся на економічному. Завжди оцінки на 4 і 5. Спасибі, ви найкращі!

21.12.2018
Марія

Правильний підхід до студентів: не занадто високі ціни, швидка робота і можна оформити онлайн замовлення. Все, що потрібно сучасному студенту)) З власного досвіду суджу, дуже зручно, що є така компанія.

18.12.2018
Вадим

Считаю хорошо выполнили мой заказ на контрольную работу. Непростые были задания и ответы не однозначные, но преподаватель зачел и даже похвалил перед группой. Никогда сам больше не буду писать контрольные, зачем?)) Удобно заплатить сервису и не париться с этим

11.12.2018
Валерий
06.11.2018
Валя
30.10.2018
2560
Відгуків
38 400
Задоволених студентів
20
Років на ринку
4.8
Середній бал

Приклади виконаних робіт

ЕКОНОМІКА

ТИП РОБОТИ:

Дипломна

ТЕМА:

Організаційно-економічний механізм ЗТО підприємства

ПСИХОЛОГІЯ

ТИП РОБОТИ:

Курсова робота

ТЕМА:

Особливості професійної спрямованості студентів

ПРАВО

ТИП РОБОТИ:

Контрольна робота

ТЕМА:

Джерела права соціального забезпечення + Задачі

Нам довіряють студенти

Уже уходите ?

А у нас еще много всякого интересного!!!

+