05.12.2019 Час читання: < 1 хвилини

Намає часу на написання дипломної роботи?

Довір це кандидату наук!

Дізнатись ціну

Зміст

 1. Кандидатська та докторська дисертація – особливості наукової праці
 2. Структура кандидатської та докторської дисертації
 3. Необхідність публікацій в науковій діяльності
 4. Вимоги до оформления кандидатської та докторської – подібності та відмінності
 5. Основні відмінності і відмінності – висновки

 

 

Кандидатська і докторська дисертація – особливості наукової праці

 

Робота на здобуття наукового ступеня – кандидата або доктора наук – важливий формальний крок до закріплення власних наукових позицій і професійного авторитету. Представлення результатів такої роботи здійснюється як публічний захист наукових досягнень у формі дисертації.

 

Опублікувати основні наукові результати своєї роботи в наукових виданнях – необхідність як для майбутніх, так і для діючих кандидатів / докторів наук. Матеріали публікуються переважно у вигляді статей і (частин) монографій, і націлені на представлення деяких результатів наукової роботи за тематикою дисертації.

Стаття або інша публікація не претендують на повноту викладу всього тексту дисертації. У них висвітлюється лише один з аспектів досліджуваної проблематики

Дисертація як наукова праця регулюється законодавчо відповідно до Положення про захист дисертаційних робіт. Вона відповідає строго обмеженим критеріям, кваліфікуючим її як таку (зокрема, неприпустимість публіцистичності у викладі, обґрунтованість викладених постулатів, опора на перевірені фактичні дані та ін.)   Найбільш часто авторами дисертаційних робіт стають штатні науково-педагогічні працівники, для яких дана діяльність – один із напрямів професійної реалізації. Однак написати і захистити дисертаційну роботу можуть і інші фахівці, які мають вищу освіту і належну кваліфікацію.

Структура кандидатської і докторської дисертації

 

Традиційно дисертація виконується в формі рукопису, яка має структуру, схожу з магістерською роботою. Вона містить в собі:

 • зміст;
 • введення;
 • розділи / підрозділи / параграфи;
 • висновки;
 • список джерел;
 • додатки.

 

Розділи дисертаційної роботи повинні розкривати суть теми, бути її структурним кістяком. Підрозділи (параграфи) дають можливість вирішити конкретні завдання дослідження.

 

У кандидатської та докторської дисертації розрізняються, в першу чергу, вимоги до обсягу тексту (кількості сторінок), а також до кількості розділів – і того, і іншого в докторській дисертації має бути орієнтовно вдвічі більше. Точні вимоги до структурних компонентів дисертації регламентуються актуальними (свіжими) вказівками ВАК, які періодично незначно оновлюються. Найчастіше зміни спрямовані на оптимізацію представлення результатів, хоча на перший погляд це може бути не очевидно.

 

Таким чином, дотримання вимог до структури дисертації є прохідним квитком для подачі роботи на попередній захист. Відсутність будь-якого структурного компонента дасть підставу для зняття роботи з захисту, що нівелює всю виконану роботу.

Можна порівняти структуру дисертації з науковою статтею західного зразка; в неї входять: 1) анотація, 2) вступна частина, 3) теоретичне обґрунтування проблеми, 4) опис результатів дослідження та їх обговорення, 5) формулювання висновків і подальших проблемних аспектів, 6) список джерел, 7) додатки.

Необхідність публікацій у науковій діяльності

 

Як ми вже згадували вище, публікація результатів власної праці у вигляді статей та інших (переважно друкованих) наукових напрацювань є головною умовою для самореалізації в науковій діяльності.   З формальної точки зору питання публікації регламентоване вимогами до кількості опублікованих статей та ступенем авторитетності видань, де статті можуть бути опубліковані для того, щоб бути зарахованими при захисті дисертації. Ці вимоги також схильні до змін згідно чинного законодавства в цій сфері. Необхідно уважно стежити за оновленнями, але робити це на етапі фінальної здачі роботи, щоб гарантовано врахувати найбільш актуальні вимоги.

 

Крім вимог до числа листів власного авторства (кількісний показник), все більш актуальним стає вимога до видань, де можуть бути опубліковані результати досліджень майбутніх кандидатів / докторів наук (якісний показник). Все більше уваги звертається на авторитетність видання, і поступово зростає необхідність опубліковувати результати досліджень в міжнародних журналах, що індексуються відповідними базами даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus і ін.).

Публікація в міжнародному виданні, крім якісно підготовленої статті, вимагає хорошого знання академічної англійської мови. Переклад автоматичними програмами неприйнятний, стаття буде відразу ж відсіяна без права подальшої публікації в такому журналі

 

Вимоги до оформлення кандидатської та докторської – подібності та відмінності

 

Будь-яка дисертаційна робота повинна бути виконана як одноосібна праця, яка містить сукупність наукових тез (концептуальних положень) з доказовою базою, які і виносяться на захист. Пропоновані до розгляду результати наукової роботи повинні представляти цілісне і внутрішньо єдине дослідження. Крім того, ці результати повинні вносити вагомий внесок в науку, доводячи, уточнюючи чи формулюючи нові наукові постулати.

 

Текст як кандидатської, так і докторської дисертації логічно передбачає посилання на роботи інших учених. Важливо дотримуватися коректності правил цитування, вказувати на всі запозичення чужих думок, ідей і підходів. Якщо в публікаціях по дисертації викладені результати роботи інших учених (співавторів), це вказується, і виражається як відсоток власних напрацювань автора. Підстава відмінності оформлення кандидатської та докторської дисертацій полягає в обсязі роботи: для кандидатської бажаний обсяг тексту (без списку джерел, додатків, громіздких таблиць і малюнків) складає 120-150 сторінок, для докторської – 250-350 сторінок.

 

Відповідно, кількість розділів докторської дисертації істотно більше. При цьому автор може здійснити опрацювання по кільком великим аспектам досліджуваного напрямку, що надає дисертації доктора наук фундаментальність і збільшує вклад в науку.

 

Основні відмінності та подібності – Висновки

 

Подібності:


 • Майбутній кандидат / доктор наук може бути як прикріпленим (здобувач), так і навчатися (аспірант / докторант).
 • Наукове керівництво присутнє в обох випадках (але у докторанта призначається не науковий керівник, а науковий консультант).
 • Необхідність публікації матеріалів у виданнях, що рецензуються ВАК, а також в міжнародних журналах.

Відмінності:


 • Кандидатська дисертація за змістом висвітлює будь-яке прикладне питання науки, докторська ж більш фундаментальна по підходу.
 • Вимоги до обсягу тексту, публікаціям і інші кількісні показники: для докторської роботи – орієнтовно вдвічі більше матеріалів.
 • Кандидатська дисертація переважно охоплює весь найбільш актуальний матеріал з досліджуваного питання, який вже був раніше опублікований і захищений; докторська дисертація багато в чому базується на результатах власних, раніше проведених досліджень (спостерігається деяка спадкоємність наукової роботи).

Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Завантаження...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

13 + twelve =