[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Аборт (кримінальна відповідальність)

Аграрна реформа в Україні (правове забезпечення)

Авіаційне підприємство (правове положення)

Автономія волі сторін у міжнародному приватному праві

Автономна Республіка Крим як суб'єкт цивільного права

Авторське право

Авторське право

Авторське право

Авторське право і суміжні права (кримінальна відповідальність за порушення)

Автотранспортні злочини (допит свідків-очевидців при розслідуванні)

Агентські договори в міжнародному приватному праві

Адаптація кримінального законодавства України до вимог Європейського Союзу

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

Адміністративне право (соціальне призначення)

Адміністративне право

Адміністративне право України

Адміністративне провадження

Адміністративне провадження

Адміністративний процес

Адміністративний режим

Адміністративні послуги

Адміністративні стягнення

Адміністративні суди (запровадження)

Адміністративно-правові норми та відносини

Акти державного управління

Англійський парламент (фінансові повноваження)

Антимонопольне законодавство України та зарубіжних країн

Апеляційне оскарження в кримінальному процесі України

Акціонерні товариства

Акціонерні товариства

Акціонерні товариства (правовий статус)

Англоамериканська система права

Апеляційне провадження

Балкани (миротворчі операції ООН)

Банки (державні) (правовий статус)

Банки (правовий статус та види)

Банківська діяльність (порушення законодавства)

Банківське регулювання та банківський нагляд (правове регулювання)

Бездіяння (суспільна небезпека)

Безкоштовна правова допомога

Букмекерська діяльність в Україні (правове регулювання)

Бюджетний кодекс

Валютний котнроль в Україні (правові засади)

Вбивство (оперативно-розшукові заходи при розслідуванні у випадках зникнення людини)

Вексельні операції банків

Верховенство права

Верховна Рада України

Верховна Рада України (конституційно-правовий статус)

Взаємодія оперативних підрозділів та слідчих податкової міліції на стадії розслідування кримінальної справи

Вибори (організація та проведення)

Вибори президента України

Виборча система України

Виборча система України

Виборче право (порівняльна характеристика України, Англії та США)

Визнання в міжнародному праві

Виконавча влада в адміністративно-територіальних одиницях

Виконавча влада України

Виконавче впровадження та процедура банкрутства (порівняння)

Вина

Вина як елемент суб'єктивної сторони складу злочину

Виникнення держави та права (загальної закономірності)

Виплати і доплати (гарантійні та компенсаційні виплати)

Висновок експерта як джерело доказів

Вищий господарський суд України

Відповідальність в цивільному праві

Відповідальність депутатів в парламенті

Відповідальність за вимагання

Відповідальність за заподіяння шкоди

Відповідальність за порушення сплати за землю

Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями правоохоронних органів

Відповідальність парламенту (політична та юридична)

Відповідальність перевізника за договором перевезення вантажів

Відповідальність платників податку (правові підстави)

Відповідальність у валютній сфері

Відповідальність у податковій сфері

Відповідальність у цивільному праві

Відпустки

Відродження України 1917-1921 рр. (національно- державне)

Відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи (зобов'язання)

Віктимологічна профілактика

Влада німецького фашизму

Влада (розподіл)

Власність

Власність у мусульманському праві

Гаазькі конференції миру та міжнародне правосуддя

Гетьманська держава і Росія

Гетьманська держава у складі Росії

Гласність у кримінальному процесі

Голова Верховної Ради України (статус)

Господарська діяльність (державне регулювання)

Господарська діяльність (інформаційно-довідкове документування)

Господарське судочинство України

Господарський договір

Господарські договори

Господарські судові рішення (механізм виконання)

Господарський місцевий суд

Громадський порядок (групове порушення)

Господарські спори (вирішення в суді)

Господарські товариства

Господарські товариства

Господарські товариства

Господарські товариства

Громадські організації

Громадяни як суб’єкти трудового права

Громадянство в зарубіжних країнах

Громадянство України

Громадянське суспільство і соціально-правова держава

Грошові зобов’язання (міжнародні)

Давність (застосування) в кримінальному праві

Декларація прав людини

Демократична держава

Депутат (статус)

Депутатський мандат

Депутатський мандат

Держава

Держава

Держава

Держава (концепції)

Держава (соціальна, правова, демократична)

Держава (соціальне призначення)

Держава і політична система суспільства

Держава та право Жан-Жака Русо (політико-правові погляди)

Держава та право Жан-Жака Русо (політико-правові погляди)

Державна влада

Державна податкова служба та платники податків (врегулювання спорів)

Державна служба

Державне управління

Державний апарат

Джерела адміністративного права

Джерела кримінального права України

Джерела права держав Стародавнього Сходу

Джерела права екологічної безпеки

Джерела права Київської Русі VII-XII ст.ст.

Джерела права Феодальної Німеччини

Джерела трудового права

Диверсія (кримінальна відповідальність)

Дистанційне зондування Землі з космосу (міжнародно-правове регулювання)

Договір банківського кредиту

Договір банківського рахунку

Договір зберігання

Договір комісії

Договір купівлі-продажу в міжнародному приватному праві

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі-продажу нерухомого майна

Договір купівлі-продажу нерухомого майна

Договір купівлі-продажу транспортних засобів

Договір майнового найму

Договір майнового найму

Договір майнового найму

Договір міни

Договір оренди державного і комунального майна

Договір перевезення

Договір підряду

Договір страхування

Договори про виконання послуг

Договірне регулювання міжнародної купівлі-продажу

Договірно-правова діяльність КБ

Докази

Докази в кримінальному процесі

Докази в цивільному процесі

Досудове слідство (підстави та процесуальний порядок зупинення)

Доходи бюджетних установ

Екологічне право (предмет і метод)

Екологічні права людини і громадянина

Експертиза документів (технічна)

Електронний документ та документообіг

Європейський суд з прав людини

Єдиний державний реєстр доручень, заповітів та спадкових справ

Забезпечення законності у державному управлінні

Забезпечення зобов’язань (способи)

Заборона застосування сили та загрози силою (принципи)

Законність в державному управлінні

Законність застосування сил в ісламських державах

Законодавча техніка кримінального кодексу України

Законодавчі акти в Україні

Заробітна плата в різних країнах

Засоби індивідуалізації товарів і послуг (захист і правове регулювання)

Застава

Застава

Застава у кримінальному процесі

Застава як речово-правовий засіб забезпечення зобов'язань

Застосування права

Захист відповідача в господарському процесі (процесуальні засоби)

Захист в цивільному праві

Захист прав землекористувачів

Захист прав платників податків

Захист прав суб’єктів підпр діяльності в господарському суді

Захист прав трудящих-мігрантів (Конвенції МОП)

Захист цивільних прав

Захист цивільних прав в Новому Цивільному Кодексі України

Звичаєве міжнародне право та міжнародне публічне право

Звичай як джерело цивільного права

Звичай як джерело цивільного права

Звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності і обвинувачувального вироку

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим

Земельна реформа в Україні

Земельна реформа в Україні

Земельне право в Київській Русі

Земельне право

Земельне право в УНР

Земельне право в УНР

Земельні правовідносини

Земельні правовідносини: поняття та види

Земельний кадастр (державне регулювання)

Земельно-правове регулювання в Центральній Раді

Земельно-правове регулювання (розвиток)

Землі (правові засади приватизації)

Землі (правові форми охорони)

Землі сільськогосподарського призначення

Землі транспорту (правовий режим)

Зловживання владою та службовим становищем (кримінальна відповідальність)

Злочин (визначення складу)

Злочин (об’єктивна сторона)

Злочин (об’єктивна сторона)

Злочин (повторність, рецидив, множинність)

Злочин (суб’єкт)

Злочин (суб’єктивна сторона)

Злочин (суб?єктивна сторона)

Злочини проти власності

Злочини (сукупність)

Злочини та їх класифікація

Злочинна організація (кримінальна відповідальність за створення)

Злочинність (географія)

Злочинність неповнолітніх

Злочинність (міжнародне співробітництво у сфері боротьби)

Злочинність (обставини, що її виключають)

Злочинність (причини та умови)

Злочинність (розміщення)

Злочинність як соціально-правове явище

Зобов’язання (способи припинення)

Зовнішня політика і міжнародне право в сучасних конституціях

Зовнішня політика і міжнародне право в сучасних конституціях

Ідеології соціально-правової держави в країнах континентальної Європи

Індивідуальна відповідальність в міжнародному праві

Інкотермс

Іноземні судові рішення (визнання та виконання)

Іноземні судові рішення (визнання та виконання)

Іноземці в Україні (статус)

Іноземці в Україні (цивільно-правовий статус)

Іноземці (правовий статус)

Інститут нейтралітету в міжнародному праві

Істина

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

Канада (федеративний устрій)

Катування (міжнародно-правова боротьба)

Кваліфікаційні комісії суддів

Керівники фінансових компаній (правовий статус, державний контроль)

Київ (політико-правовий статус)

Кодекси адміністративного судочинства України, господарсько-процесуальний та цивільно-процесуальний (відмінності)

Колективний договір

Колективні трудові спори

Колізійне право Китаю

Колізійне право КНР в окремих сферах

Колізійні питання власності

Комерційна діяльність (правове забезпечення)

Комерційна таємниця в СОТ (правова охорона)

Комітети Верховної Ради України

Конституційна юрисдикція Австрії

Конституційна юрисдикція Германії

Конституційна юрисдикція Італії

Конституційне законодавство України

Конституційне право

Конституційне право зарубіжних країн (еволюція)

Конституційне право України

Конституційне право України (система)

Конституційне право України як наука, галузь права та навчальна дисципліна

Конституційне регулювання суспільних відносин

Конституційний лад України

Конституційний процес в Україні (новітній)

Конституційний лад України

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційні права та свободи громадян України

Конституційно-правова відповідальність в Україні

Конституція та символіка АР Крим

Конституція України

Конституція Франції 1946 р.

Консультативні органи Європейського союзу

Контрабанда

Контрабанда (кримінальна відповідальність)

Контракт

Концепції права

Крадіжка (кримінальна відповідальність)

Крадіжка (кримінальна відповідальність)

Крайня необхідність та умови її правомірності

Кредитний договір

Кредитний договір

Кримінальна відповідальність (підстави)

Кримінальна відповідальність у просторі (чинність закону)

Кримінальна справа

Кримінальна справа (закриття за нереабілітуючих обставин)

Кримінальна справа (порушення)

Кримінальна справа (приводи та підстави до порушення)

Кримінальне право

Кримінальне право зарубіжних країн (особлива частина)

Кримінальний процес

Кримінальний процес

Кримінальний процес (завдання)

Кримінальний процес (система принципів)

Кримінально-процесуальна форма

Кримінально-процесуальний закон

Лізингові відносини в Україні

Ліцензійні договори (правове регулювання)

Локальні нормативно-правові акти у регулювання діяльності аграрних суб’єктів господарювання

Людина, особа, громадянин (правовий статус в Україні)

Матеріальна відповідальність

Матеріальна відповідальність (колективна)

Матеріальна відповідальність у трудовому праві

Матеріальне стимулювання працівників (право)

Митне оформлення

Митне оформлення імпорту ліків

Митні платежі в Україні

Міжбюджетні відносини (правове регулювання)

Міжнародна підсудність

Міжнародна правосуб’єктність

Міжнародна правосуб’єктність

Міжнародний арбітраж у Середні віки

Міжнародний звичай

Міжнародний Комерційний Арбітраж (вирішення господарських спорів)

Міжнародний суд справедливості (юрисдикція)

Міжнародні автомобільні перевезення в Європейському союзі (законодавче регулювання)

Міжнародні економічні організації

Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві

Міжнародні угоди в сфері права набувної давності

Міжнародне право і марксизм

Міжнародне право і мораль

Міжнародне право (принципи)

Міжнародно-правова діяльність Радянської України

Міжнародно-правовий захист цивільної авіації від протиправних дій, які загрожують її безпеці

Міжнародно-правові санкції (умови застосування)

Міліція і населення

Містобудування (державне управління)

Місцеве самоврядування

Місцеві бюджети (дохідна частина)

Місцеві бюджети (формування і виконання)

Місцеві державні адміністрації (правове регулювання діяльності)

Місцеві фінанси

Монархічні конституції

Монтеск'є (вчення про державу і право)

Моральна шкода (відшкодування)

Міжнародне приватне право (принципи)

Міжнародне приватне право та іслам

Національний банк України (НБУ)

Національно-правова система України

Недоброякісна продукція (реалізація) (кримінальна відповідальність)

Недоторканність особи в кримінальному процесі

Немайнові особисті відносини

Нерухоме майно (порядок та процедура реєстрації права власності)

Нестатутні відносини військовослужбовців

Норма права (структура)

Нормативне регулювання суспільних відносин

Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти

Норми права (корпоративні)

Норми права (системний характер)

Норми права та інші соціальні норми

Норми права та інші соціальні норми

Норми права, їх тлумачення (юридична герменевтика)

Норми про працю (міжнародно-правові)

Об?єднання громадян (правовий статус)

Об'єктивне та суб'єктивне право

Об'єкти цивільних прав

Обвинувачений у кримінальному процесі

Обмеження дієздатності громадян

Односторонні договори

ООН (передумови та історія створення)

Омбудсман (інститут)

Операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності

Опіка та піклування

Оподаткування ігрового бізнесу

Оподаткування фізичних осіб

Органи виконавчої влади (адміністративно-правовий статус)

Органи внутрішніх справ

Організаційно-правові форми підпр-ва

Особа (правовий статус)

Охорона грунтів від забруднення за законодавством ЄС

Охорона природного середовища й екологічна безпека та Україна

Охорона природного середовища (регіональне співробітництво)

Парламентаризм в Україні

Паспортна система України

Пенсії (види)

Пенсії за віком

Пенсії по інвалідності

Переведення на іншу роботу

Перевищення влади або службових повноважень

Перевищення влади або службових повноважень

Підзаконні нормативні акти

Підозрюваний в кримінальному процесі

Підприємство (правовий статус)

Підприємство (правовий статус)

Підприємницька діяльність (адміністративно-правове регулювання)

Підприємницькі товариства

Підробка грошей, державних цінних паперів чи білетів державної Лотереї

Підробка грошей, державних цінних паперів чи білетів державної Лотереї

Плинність кадрів (право)

Повітряні перевезення (міжнародні)

Повні і командитні товариства (правове становище)

Позбавлення волі

Позов

Позовна давність

Позовна давність

Позовна давність в Міжнародному приватному праві

Позовна форма захисту в господарському процесі

Позовне провадження в господарських судах

Покарання

Покарання за сукупністю злочинів

Покарання (обставини, які пом’якшують)

Покарання: система та види

Політична система суспільства

Політичні партії

Політичні партії — політична влада

Порушення кримінальної справи

Порушення провадження справи у господарському суді

Порушення провадження справи у господарському суді

Посадові злочини

Права жінки та ООН

Права і свободи людини та громадянина в Україні (поняття, види, системи)

Права людини (еволюція)

Права споживачів та їх захист

Права та обов’язки громадян (конституційні)

Права та обов'язки людини і громадянина

Права та свободи людини і громадянина (судовий захист)

Право власності

Право — галузі, підгалузі та інститути

Право господарського відання

Право західноукраїнських земель (к.XVIII–п.XIXст.)

Право землекористування

Право і законодавство в Україні (системи)

Право Київської Русі

Право Київської Русі періоду феодальної роздрібненості

Право людини і громадянина в Україні на об'єднання в політичні партії та громадські організації

Право, мораль, звичаї (співвідношення)

Право на життя

Право на захист

Право на освіту

Право (поняття, принципи та сутність)

Право приватної власності

Право (соціальна цінність)

Право (соціальна цінність та призначення)

Право (соціальна цінність та призначення)

Правова держава

Правова держава

Правова держава

Правова ідеологія

Правова ідеологія: сутність та функції

Правова і правомірна поведінка

Правова культура та правосвідомість

Правова поведінка

Правова система держави та політична система суспільства (взаємозв'язок)

Правова система України (реформування)

Правове регулювання (механізм) та форми реалізації права

Правове регулювання (механізм)

Правові відносини

Правові відносини

Правові відносини

Правові норми (тлумачення)

Правові системи (змішані)

Правові стимули,обмеження,пільги, заохочення, санкції

Правоздатність (цивільно-процесуальна)

Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність

Правопорушення

Правопорушення у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

Правосуб'єктність фізичних осіб

Правосуддя

Правотворчий процес в межах міжнародних організацій

Правотворчість

Правоутворення та джерела права

Правочини. Представництво

Правочини (умови дійсності)

Працевлаштування іноземців в Україні

Праця жінок

Праця жінок (охорона)

Праця молоді (правове регулювання)

Праця молоді (правове регулювання)

Представництво в господарському процесі

Представництво в цивільному процесі

Представництво в цивільному процесі. Адвокат

Президент

Президент України

Президент України (місце й роль в конституційній системі органів державної влади)

Президент України (правовий статус)

Президент України,Рада національної безпеки і оборони України, Секретаріат Президента України (адміністративно-правовий статус)

Президент США, ФРН, Франції (конституційно-правовий статус)

Приватизація майна в АПК України (правове регулювання)

Приватна власність

Приватна власність

Приватне і публічне право

Принцип гласності в господарському праві

Принцип гласності в господарському процесі

Принцип поділу влади

Принципи цивільно-процесуального права

Припинення діяльності суб’єктів підприємництва

Природне право

Притягнення особи як обвинуваченого в стадії досудового роозслідування

Причинний зв?язок у кримінальному праві

Прокуратура та прокурор (статус в міжнародному праві)

Прокурор в господарському процесі

Прокурор в кримінальному процесі

Промислова власність

Професійна злочинність (кримінологічна характеристика)

Профілактична діяльність суду

Процесуальний статус сторін в господарському процесі

Регламент Верховної Ради України

Релігія і міжнародне право

Республіка

Референдум

Римська рабовласницька держава

Римське право у підручниках 19-20 ст.

Ринок цінних паперів (правове регулювання)

Рівність громадян і заборона дискримінації

Робочий час і час відпочинку

Робочий час (режим в зарубіжних країнах)

Розвиток України (теорія держави і права)

Романо-германська правова сім'я

Самовизначення народів в міжнародно-прватному праві

Санація підпр-ва (процедура відновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності-боржника)

Свобода договору

Система законодавства

Система законодавства як один з елементів національної правової системи

Система права

Система права і система законодавства (співвідношення)

Сільськогосподарські кооперативи (правове становище)

Сімейне право

Склад злочину (об’єктивна сторона)

Слідчий у розслідуванні крадіжок з проникненням у житло

Слідчий як джерело цивільного права

Слідчі дії (психологія)

Служба безпеки України (СБУ) як суб'єкт попередження злочинності

Службова особа

Соціальний захист особи

Спадкування в Україні

Спадкування за заповітом

Спадкування за заповітом

Спадщина, спадкові права

Співучасть (поняття, форми)

Співучасть у злочині

Спори (мирне врегулювання)

Спори по договорах страхування

Спори по договорах страхування

Спори по інтелектуальній власності

Спори при приватизації

Страхова діяльність держави

Страховий договір

Страхування (обов’язкове)(зобов’язання)

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Строки в цивільному праві

Строки в цивільному праві

Суб’єкти аграрного права України

Суб’єкти фінансових правовідносин

Суб’єкти цивільного процесу

Судді, народні та присяжні засідателі

Суддя господарського суду

Суддя в господарському процесі

Суд в цивільному процесі (статус)

Суд (місцевий, господарський)

Суд районний (міський) в цивільних справах

Суд (склад)

Суди

Судова влада

Судова влада

Судова влада Великобританії

Судова влада в зарубіжних країнах

Судова система Київської Русі в ІХ-ХІ ст.

Судова система України

Судове засідання господарського суду

Судові виклики та повідомлення. Судовий розгляд цивільних справ

Судові витрати в господарському процесі

Судові рішення

Суспільний лад зарубіжних країн (конституційно-правові основи)

Суспільно-політичний лад Київської Русі

Теорії держави

Теорії держави і права (актуальні проблеми)

Теорії держави і права (методологія)

Територіальний устрій України

Терористичний акт (кримінальна відповідальність)

Тілесні ушкодження

Транснаціональні корпорації (ТНК) (правосуб’єктність)

Транснаціональні корпорації (ТНК) в міжнародному приватному праві

ТОВ і виробничий кооператив (порівняльно-правова характеристика)

Торгівля жінками (зв'язок з організованою злочинністю)

Торгівля людьми (кримінально-правова відповідальність)

Трактат «довічного миру» Канта

Транспортні договори

Треті особи у цивільному процесі

Треті особи у цивільному судочинстві

Треті особи як можливі учасники господарського процесу

Трудова дисципліна

Трудове право (поняття і система)

Трудове право України

Трудовий договір

Трудовий договір (припинення)

Трудовий договір (розірвання з ініціативи працівника)

Трудовий контракт

Трудовий контракт

Трудові спори підприємств ЖКГ

Трудові спори (порядок вирішення)

Угоди та їх види

Україна як правова держава

Україна як суверенна держава

Умисне вбивство (кваліфікуюче)

Умисне вбивство на замовлення

Урядові органи

Учасники кримінального процесу при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування

Фізична особа (ознаки індивідуалізації)

Фінансова діяльність в Україні (правові форми)

Фінансове право

Фінансове право як наука

Фінансові послуги (правове регулювання)

Фондовий ринок

Форми держав в Європейському союзі

Форми держави

Форми держави

Фото-, відео-, кінозйомка у судочинстві

Функції держави

Хабар (одержання)

Центральні органи виконавчої влади

Цивільне законодавство

Цивільне право

Цивільне право (структура)

Цивільне право зарубіжних країн

Цивільне право та цивільне законодавство України

Цивільний договір

Цивільний процес (стадії)

Цивільно-правовий договір (порядок укладання)

Цінні папери

Чинність нормативно-правових актів

Шахрайство в побутовій сфері

Шахрайство (кримінальна відповідальність)

Шахрайство (кримінальна відповідальність)

Шахрайство (розслідування)

Школи та теорії в зарубіжній кримінології

Шлюб: умови і порядок укладення

Юридична відповідальність

Юридична відповідальність

Юридичний факт

Юридичний факт та фактичні склади

Юридичні норми (застосування)

Юридичні особи (правовий статус)

Юриспруденція у Стародавньому Римі

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Как мы работаем ?
how_we_works-img
Вы оставляете заявку
how_we_works-img
Менеджер связывается с вами и уточняет все детали
how_we_works-img
После внесения 50% предоплаты исполнитель приступает к выполнению задания
how_we_works-img
По готовности оплачиваете 100 % и получаете работу

Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы через online-консультант или по телефону.

Также вы можете воспользоваться формой отправки сообщений.

Оставить заявку
Отзывы студентов
Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Виктор

В прошлом году обратился в данную компанию, так как возник творческий ступор и я никак не мог закончить свою магистерскую работу. Написали отлично и оригинально. Цены за оказанные услуги нормальные. Остался всем доволен!

27.01.2020
Катя

Хорошо, что обратилась в эту компанию. По телефону проконсультировали по всем вопросам. Написали мою работу быстро и качественно. Никаких замечаний не было. Мне понравилось. Сделана работа грамотно. Рекомендую.

27.11.2019
Спасибо за отчет

Заказывала отчет по практике — написали быстро, дневник помогли заполнить, рецензию даже подготовили. На защите проблем не было. Спасибо.

27.09.2019
Иван

Сделано всё, согласно моим требованиям. Спасибо за довольно качественную и сделанную ранее срока работу!

24.09.2019
Отличная контрольная

Отличная контрольная, без ошибок и получил за нее 5. Всего лишь за 10 минут регистрации на сайте и оформления заказа. Удобный, современный сайт, всё для удобства студентов. Буду обращаться еще.

19.02.2019
Антон

Спасибо за постоянную помощь в заданиях! Без вас бы точно меня из универа поперли бы))) Актуальный и грамотный помощник, есть в штате специалисты по разным предметам, можно заказывать разные тематики — я учусь на экономическом. Всегда оценки на 4 и 5. Спасибо, вы лучшие!

21.12.2018
Мария

Правильный подход к студентам: не слишком высокие цены, быстрая работа и можно оформить онлайн заказ. Все, что нужно современному учащемуся)) По себе сужу, очень удобно, что есть такая компания.

18.12.2018
Вадим

Контрольная
Считаю хорошо выполнили мой заказ на контрольную работу. Непростые были задания и ответы не однозначные, но преподаватель зачел и даже похвалил перед группой. Никогда сам больше не буду писать контрольные, зачем?)) Удобно заплатить сервису и не париться с этим

11.12.2018
Коля

Нет проблем вообще с заказами в этой фирме. Скинул заявку, тут же отзвонились, озвучили цену, оформили, оплатил. Потом забрал работу, в отличном исполнении. Оперативно, современно и удобно.

03.12.2018
2560
Отзывов
38 400
Довольных студентов
20
Лет на рынке
4.8
Средний бал

Примеры выполненых работ

ЭКОНОМИКА

ТИП РАБОТЫ:

Дипломная

ТЕМА:

Організаційно-економічний механізм ЗТО підприємства

ПСИХОЛОГИЯ

ТИП РАБОТЫ:

Курсовая работа

ТЕМА:

Особливості професійної спрямованості студентів

ПРАВО

ТИП РАБОТЫ:

Контрольная работа

ТЕМА:

Джерела права соціального забезпечення + Задачі

Нам доверяют студенты

information

Лайфхаки и полезная инфа.

Долой скучную методичку. Go в наш блог!

GO
+