Звіт по виробничій практиці – особливості підготовки

Ви вже отримали завдання на виробничу практику? За підсумком потрібно буде скласти звіт, який повинен відповідати стандартам оформлення, мати свою структуру і, звичайно ж, бути грамотним. Є деякі нюанси, які викликають складності. Про це піде мова в статті.

 

Чи потрібна звіту по практиці структура?

 

Так. Звіт з практики – чітко регламентований документ. Незалежно від підприємства або фірми, на яких студент практикувався, структура однакова. Відрізнятися буде зміст та обсяг окремих частин. У кожному звіті повинні бути:

 

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

  • титульна сторінка із зазначенням вихідних даних про практикантів і місце стажування;
  • зміст-план;
  • вступ з позначенням актуальності, задач і цілей;
  • теоретичний розділ;
  • практичний розділ;
  • графік проходження практики з датами і етапами стажування;
  • заключна частина;
  • щоденник з практики;
  • відгуки від кафедри і мінімум двох керівників;
  • атестаційна сторінка у вигляді короткого опису звіту;
  • використана література;
  • додатки.

   

  Послідовність така ж, як в списку. Точний обсяг сказати не можна, оскільки це залежить від специфіки об’єкта і обов’язків практиканта. Однак він не повинен бути занадто маленьким, і в той же час, це не масштаби дипломної роботи. Тому орієнтиром служать цифри 30-35 друкованих аркушів.

   

  Якісно підготовлений щоденник і звіт з практики – фактично готова хороша курсова робота і відмінний фундамент для підготовки дипломної роботи

   

  Як повинен бути оформлений звіт з практики?

   

  Правила оформлення студентських робіт, в тому числі звіту по виробничій практиці, регулюються загальнонаціональними стандартами, наприклад, ДСТУ 3008-95, і внутрішніми вузівськими правилами, які містяться в методичних рекомендаціях.

   

  Базові вимоги – науковий стиль, грамотність, унікальність і достовірність. Що стосується оформлення, тут безліч аспектів. Текст повинен бути пронумерований. Використовується наскрізна нумерація і арабські цифри. На титульному аркуші одиниця не ставиться. Відступ полів – по 2 см, крім правого краю – 1 см. Абзацний відступ стандартний, шрифт Times New Roman, 12 або 14, чорний колір, полуторний міжрядковий інтервал.

   

  Окремо варто відзначити оформлення зображень і таблиць. Їх в звітах по виробничій практиці досить багато. Кожен елемент візуалізації нумерується. Цифра подвійна. Наприклад, таблиця 2.3 означає, що вона третя за рахунком у другому розділі. Крім того, потрібна назва. Вона пишеться через тире після номера. Крапка не ставиться.

   

  Звіт по виробничій практиці повинен бути унікальним. Це стосується загального змісту. Безумовно, вихідні дані про підприємство не є такими

   

  Навіщо потрібен щоденник практики?

   

  Практична діяльність студента оцінюється, в першу чергу, за змістом щоденника практики. Це своєрідна перепустка до іспитів. Він готується за встановленим зразком. Зміст обумовлено спеціалізацією. Наприклад, це може бути:

   

  • бухгалтерська звітність – для економістів і фінансистів;
  • замовлення-наряди, формули просування товарів на ринку – факультети менеджменту;
  • процесуальні документи і приклади судових рішень – для правознавців;
  • психологічний портрет особистості – факультети психології;
  • результати використання добрив, культивування рослин – для майбутніх агрономів;
  • складені програми, основи програмування, основи механізації – для технологічних факультетів.

   

  Щоденник виробничої практики – це своєрідний щоденний звіт того, що зроблено на робочому місці, які висновки зроблені і навички отримані.

   

  Що головне в захисті звіту по виробничій практиці?

   

  На захист відводиться 5-7 хвилин. За цей період потрібно вибудувати промову таким чином, щоб донести головні аспекти. А саме: де проводилася практика, що входило в компетенцію і посадові обов’язки студента, які результати отримані і які висновки сформульовані. Чим чіткіше будуть дані відповіді за цими пунктами, тим менше залишиться питань у перевіряючих.

   

  Захист призначається, як правило, через 2-3 тижні після початку навчального року. Базою для підготовки служить щоденник практики. Чим він якісніший, тим легше буде скласти звіт. Його принципи – достовірність, точність фактичних даних. Не можна писати вигадані підприємства, цифри, інформацію з установчих документів.

   

  На захисті у студента повинна бути на руках характеристика, підписана керівником підприємства або компанії. Природно, важливо, щоб вона була складена в позитивному ключі

   

  Залишилися питання? У компанії «Наука Сервіс» ви знайдете всі відповіді і зможете замовити готовий звіт по виробничій практиці, який принесе потрібний результат.

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук