Публічна оферта

Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультаційних послуг

 

Цей Договір – офіційна пропозиція компанії «Наука Сервіс» (надалі – Виконавець) для будь-якої юридичної або фізичної особи (надалі – Замовник), яка приймає цю оферту на зазначених нижче умовах. Публічна оферта і тарифні ставки є офіційними документами виконавця, які опубліковані на сайті diplom.com.ua (далі – сайт Виконавця).

Послуги надаються на умовах, описаних в цьому Договорі та опублікованих у відкритому доступі в мережі Інтернет за адресою https://diplom.com.ua/uk/publichna-oferta/. Виконавець має право змінити чи доповнити Умови шляхом розміщення нових пунктів мінімум за один день до їх введення.

Відповідно до пункту 2 статті 642 Цивільного кодексу України прийняттям оферти (акцепту) вважається вчинення дії відповідно до зазначених в публічній пропозиції умов договору, оскільки акцепт прирівнюється до укладення договору. Момент укладення даного Договору – момент зарахування коштів на рахунок виконавця від Замовника одним із запропонованих способів оплати.

Момент припинення дій Договору – повне виконання сторонами своїх зобов’язань або настання інших підстав, прописаних в Оферті. Відповідно до статей 633 і 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним, має повноцінну юридичну силу і еквівалентний усній угоді.

 

  1. Визначення та терміни

 

  1. 1. Для цілей цієї Оферти наведені нижче терміни вживаються в такому значенні (якщо інше не мається на увазі контекстом):

«Акцепт» – беззастережне прийняття Замовником умов оферти, що підтверджується перерахуванням частини суми оплати за послугу.

«Договір» – угоду між Замовником та Виконавцем на предмет надання інформаційно-консультаційних послуг, укладену шляхом акцепту оферти.

«Замовлення» – послуга з пропонованого асортиментного переліку, необхідність надання якої вказана Замовником при оформленні заявки.

«Замовник» – фізична або юридична особа, яка акцептувала цю Оферту.

«Виконавець» – автори компанії «Наука Сервіс», в особі яких представлена ​​вся компанія.

«Оферта» – справжній публічний договір-пропозиція послуги про компанію «Наука Сервіс».

«Прейскурант» – орієнтовний перелік пропонованих послуг з нижнім лімітом цін.

«Електронна адреса компанії» – пошта виконавця info@diplom.com.ua.

 

  1. Предмет договору

2.1. Виконавець пропонує інформаційні та консультаційні послуги, що є предметом Оферти. Основа надання – платна. Умови співпраці прописані цим Договором.

2.2. Інформаційно-консультаційні послуги не можна вважати освітніми або іншими ліцензованими видами послуг. Це просвітницький, допоміжний матеріал, відповідальність за використання якого лежить на Замовнику.

2.3. Термін, умови виконання, вартість, обсяг і межі послуг визначаються умовами конкретної угоди в індивідуальному порядку, з урахуванням побажань Замовника.

2.4. Виконавець взаємодіє з Замовником через листування по електронній пошті. Таким способом направляються вихідні дані, важливі повідомлення, проміжні результати, повідомлення. Моментом отримання інформації вважається день успішного відправлення повідомлення на електронну адресу, вказану при оформленні замовлення.

2.5. Предмет Договору не може бути істотно змінений без узгодженого взаємного рішення сторін.

        Напишіть свій відгук