17.11.2020 Час читання: 2 хвилин

Намає часу на написання дипломної роботи?

Довір це кандидату наук!

Дізнатись ціну

Зміст

 1. Що таке методи в дипломній роботі?
 2. Як класифікуються методи?
 3. Які є секрети написання методів в дипломі?

 

Методи дослідження – поняття, з яким студенти стикаються постійно. Приходить час ікс, і потрібно писати дипломну роботу. Ось тут якраз без грамотної методології нікуди. Знань з серіалу про Шерлока Холмса недостатньо – на одній дедукції далеко не заїдеш. Хоча вона теж входить в число потрібних нам пунктів. У статті ми дамо відповіді на важливі питання.

 

Що таке методи в дипломній роботі?

 

Метод – це тактичний і / або практичний прийом, за допомогою якого здобуваються знання, вдосконалюються навички, закріплюються вміння, збирається інформація. Іншими словами, це спосіб досягнення мети дослідження, виконання поставлених завдань.

 

Є вступ, ми в ньому описуємо актуальність, мету, завдання. Наступний пункт – методи. Тобто це інструментарій, за допомогою якого будуть забезпечені попередні пункти.  На такій базі виконуються всі наступні дії.

 

Стосовно до диплому ми завжди використовуємо термін «методи» саме у множині. На одному варіанті, наприклад, тільки на аналізі, наукову роботу не витягнути. Потрібен певний набір – як інструменти в руках дантиста, за допомогою яких проводиться процес.

 

Отже, підсумуємо. Для чого потрібні методи в дослідженні:

 

 • Знайти істину. Дозволимо собі уточнити. При написанні диплому фраза «істина у вині» не працює. В даному випадку вино – не метод. Хоча деякі студенти переконані в зворотному.
 • Правильно зрозуміти проблему і шлях її вирішення.
 • Пояснити ситуацію, що склалася, підходи, шляхи отримання результату і рішення задач.
 • Підтвердити або спростувати наукове припущення. А в окремих випадках навіть змінити хід написання.

 

Зрештою, наукові прийоми потрібні для того, щоб досягти мети, тобто написати виразну, грамотну роботу і захистити її.

 

Вибір методології прямим чином залежить від теми, поставлених цілей і завдань, наукової сфери, авторської позиції. Існує величезна кількість методів дослідження, як загальних, так і приватних, властивих одній дисципліні або вузькому профілю. Про це піде мова далі.

Кожна сфера науки характеризується своїми, унікальними і специфічними прийомами і методами. Доцільно їх вивчити до того, як почнете писати диплом. Це заощадить час і полегшить завдання. Грамотна підготовка – 50% успіху

Як класифікуються методи?

 

 

Всі методи класифікуються на дві великі групи – загальні і приватні. У першому випадку мова йде про універсальні методи для всіх галузей науки, у другому маються на увазі способи, що застосовуються в окремих галузях.

 

 

До числа загальнонаукових методів відноситься безліч відомих варіантів. Серед них:

 

 • Експеримент – за певних умов відтворюються будь-які явища, і здійснюється моніторинг. Мета досвіду полягає в спростуванні або навпаки схвалення теорії.
 • Метод класифікації, за допомогою якого розподіляються об’єкти за певними критеріями.
 • Конкретизація – об’єкти розглядаються в реальних умовах, в яких вони існують.
 • Моделювання. За допомогою такого методу предмети або явища замінюються за принципом аналогії і при цьому обов’язково містять оригінальні ознаки.
 • Метод системного аналізу – системи та об’єкти оцінюються з урахуванням факторів, які впливають на їх функціонування.
 • Абстрагування. В рамках такого методу дослідник навмисно відволікається від несуттєвих аспектів і виділяє його ключові зв’язки, ознаки, якості.
 • Метод формалізації – мається на увазі, що сутність і структура об’єкта передаються за допомогою різноманітних схем, формул і символів.
 • Індукція – міркування шикуються від часткового до загального висновку.
 • Дедукція – метод має на увазі вибудовування логічного ланцюжка від загального до конкретного.
 • Метод зіставлення – застосовується порівняння предметів і явищ для встановлення відмінностей.
 • Синтез. З його допомогою проводиться опис частин і зв’язків для характеристики об’єктів.
 • Аналіз і аналітика – мається на увазі розкладання об’єкта на складові частини шляхом його послідовного опису.

 

 

Останні два методи – аналіз і синтез – вважаються максимально універсальними і використовуються у всіх дослідженнях. Звичайно ж, всі відразу пункти з перерахованих вище не можуть використовуватися, але і обмежуватися тільки двома варіантами неправильно.

 

 

Спеціальні або приватні наукові методи мають специфічні особливості в залежності від дисципліни. Наприклад, для психології та педагогіки актуальні такі варіанти:

 

 • проведення бесід;
 • тестування;
 • опитування і роздача анкет;
 • інтерв’ювання;
 • ранжування;
 • дослідження групової диференціації;
 • шкалювання;
 • вивчення творчих робіт учнів.

 

 

Написання дипломних робіт по економіці передбачає використання таких додаткових методів:

 

 • економічні гіпотези;
 • моделювання в економіко-математичному ракурсі;
 • проведення статистичного, комплексного та інших різновидів всебічного аналізу;
 • метод ідентичних умов;
 • методика економічних коефіцієнтів.

 

 

Дихотомія, нарративний метод, контент-аналіз, розмежувальний аналіз й інші незвичайні методи використовуються в філології. Існує ще одна класифікація методів – на гуманітарні та соціально-орієнтовані. Додатково є ще прикордонні способи.

 

 

Які є секрети написання методів в дипломі?

 

 

Методологія обов’язково описується у вступній частині, після абзацу із завданнями та цілями. Причому ці пункти повинні відповідати змісту основних розділів. Тобто неприпустимо просто скопіювати цей фрагмент з іншої роботи – унікальність викладу залишається обов’язковою умовою.

 

 

Методи позначаються стандартними мовними конструкціями. У числі грамотних формулювань такі фрази: «в основу цього дослідження лягли методології …», «методологічна база дослідження склала …», «в роботі досліджені наступні методи …» тощо.

 

 

Наступним обов’язковим аспектом є перерахування діячів, які займаються цією проблемою і присвятили такій тематиці свої дослідження. Важливо дотримання хронологічної послідовності.

При описі методології використовуються такі стандартні конструкції: «проблемами … займалися», «досвід історії … показує, що …», «роботи дослідників продемонстрували, що …», «такий підхід характер для …»

 

У висновку також повинна знайти можливість застосування кожна методика, позначена у вступі. Тобто не можна вказувати методи, які насправді не застосовувалися при написанні диплома.

Сучасні реалії диктують свої умови, і методи вдосконалюються. Такі варіанти, як дедукція та індукція, без перебільшення є вічними. Але є й інші приклади, коли методи як мінімум вже не доречні і зжили своє

 

Так, аналіз літератури неодмінно не може обмежуватися тільки книгами, важливо вивчити наукові статті останніх років, опубліковані, в тому числі на інтернет-ресурсах. Також потрібно вивчати специфіку теми та дисципліни, простежувати новинки в цій галузі.

 

Якщо вас цікавить допомога професіоналів в написанні диплома, компанія «Наука Сервіс» завжди готова прийти на допомогу.

Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Завантаження...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two × three =