Мета та завдання у дипломній роботі

Дипломна робота – те, чим закінчується навчання у ВНЗ. Ця науково-дослідна робота, яка має продемонструвати практичні навички та обсяг теоретичних знань, які студент отримав за роки навчання. Вона включає кілька структурних елементів, серед яких: вступ, основна частина роботи (може включати практичну і теоретичну складові), висновки дослідження, список використаної літератури для написання праці.

 

Комісія, як і рецензент, особливу увагу звертають саме на вступ. У цій частині роботи висвітлюється коротка інформація, яка описує весь проект у цілому. У вступі мають бути сформульовані актуальність дослідження, цілі та завдання дослідження, методологія, структура дипломної роботи.

 

Також у цій частині роботи вказуються джерела літератури та нормативно-правова база, які послужили основою для написання (іноді цю частину роботи виносять до основної). Особливу увагу слід приділити саме меті та завданням дослідження. Мета – наслідок, завдання – дії, які необхідно виконати, щоб її досягти.

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

   

  Члени комісії зазвичай дуже уважно вивчають цю частину роботи та багато в чому на підставі неї роблять висновок про успішність досліджень студента (за умови, що ціль та завдання корелюють з висновками).

   

  Що таке ціль диплома? Як правильно оформити текст?

   

  Мета диплома є прогноз прогнозу результату виконання поставлених завдань (проведеного дослідження). Вибір методології залишається за студентом.

   

  Мета дипломної роботи тісно пов’язана з актуальністю теми, адже насправді актуальність – проблема, яку планує вирішити автор, який проводить дослідження, а мета – те, яким способом це планується зробити. Адже дипломна робота – це не про велику кількість надрукованих сторінок, а про практичну та теоретичну цінність підготовленої роботи. По суті, мета диплому охоплює визначення основного результату роботи (проектного рішення, моделі, інструкції, інструментального засобу) та практичної потреби проведення дослідження (поліпшення, систематизації, забезпечення тощо).

   

  Правильно поставлена ​​мета та завдання є запорукою успіху. Ціль передбачає такі дослідницькі дії:

  • виявити (закономірності);
  • розробити (методику, рекомендацію, алгоритм);
  • встановити (закономірності, взаємозв’язок);
  • проаналізувати (літературу, нормативно-правову базу);
  • обґрунтувати;
  • вивчити;
  • діагностувати.

   

  Текст складається короткими реченнями, бажано виключити будь-яке “прикрашання” тексту. Необхідно чітко та конкретно формулювати свої думки, небажано надмірне використання термінології, фразеологічних зворотів тощо. Якщо студент вибрав дуже специфічну тему для дослідження, то допускається перерахування кількох цілей через кому (проте це швидше виняток із правил).

  Ціль повинна повністю відповідати темі. Визначитись із метою досить просто, відповівши самому собі на запитання: “Що я хотів би отримати в результаті дослідження?”

  Основні помилки при постановці мети

   

  Вище ми розглянули, що таке мета дослідження, проте студенти дуже часто роблять помилки при її формулюванні. Зазвичай вони проявляються в наступному:

  • немає чіткого співвідношення із проблемою дослідження;
  • суб’єктивізм. Не треба писати від себе. Наприклад: “метою мого дослідження є …”, а правильно писати “метою дослідження …”;
  • розмите формулювання, з якого незрозуміло, що саме хотів зробити автор у своєму дослідженні;
  • зміст роботи відповідає заявленій меті;
  • однаковість мети та поставлених завдань (підміна понять);
  • використання складних формулювань, оборотів тощо.

  Лайфхак. Спочатку пишіть дипломну роботу, відповідно до обраної теми, а після аналізу цікавих моментів – формулюйте мету. Це дозволить уникнути відсутності кореляції між висновками та метою дослідження.

  Що таке завдання дипломної роботи? Як писати завдання?

   

  Під завданнями диплома слід розуміти дії, що сприяють досягненню мети, що стоїть перед автором. Як правило, цей блок охоплює розкриття різних понять, проведення аналізу та систематизації отриманої інформації з різних джерел у процесі дослідження, вивчення матеріалів, що покликані сприяти розробці методів вирішення озвученої проблематики тощо. Завдання мають бути послідовними та пов’язаними між собою. Вони мають бути викладені чітко та лаконічно.

   

  Щоб правильно визначити завдання дипломної роботи, необхідно насамперед позначити географію дослідження, період проведення, свої можливості для збору потрібної інформації (друк анкет і т.д.).

   

  Як правило, під час написання дипломної роботи обов’язковим є включення:

  • аналізу розробки проблематики у сучасній науці (теорія);
  • організації експериментів або інших планованих дій (аналіз джерел, соціологічних даних, статистичних даних тощо).

  Грубо кажучи, завдання є своєрідним алгоритмом для вирішення проблеми, шляхом вирішення якої є мета.

   

  Важливо, щоб у процесі дослідження та виконання поставлених завдань тема роботи повністю розкривалася. Тому ще при виборі теми слід прорахувати собі, наскільки вона підходить для написання дипломної роботи (адже необов’язково вибирати зі списку, запропонованого кафедрою, можна запропонувати і щось своє). Найголовніше при цьому досягти золотої середини. Тема не повинна бути рідкісною та погано вивченою, адже тоді джерел буде мало, але й легку та “заїжджену” брати не варто – навряд чи вийде вигадати щось нове і не потрапити на плагіат.

   

  Основні помилки при постановці задач

   

  Здавалося б, за наявності мети дослідження сформулювати алгоритм дій не так вже й складно, однак і в цій частині студенти нерідко роблять помилки. Найчастіше вони виявляються в таких моментах, як:

  • формулювання завдання повністю дублює тему диплома;
  • завдання дублює мету, визначену у вступі дипломної роботи;
  • завдання не відмежовуються від методів, які використовувалися для проведення дослідження;
  • завдання ніяк не пов’язані з текстом роботи. За негласним правилом завдання мають корелювати з підрозділами дипломної роботи.

   

  Дипломна робота – проект, над яким слід добре попрацювати. Він вимагає підвищеної уваги від студента, особливо до таких важливих частин, як ціль та завдання. Хороший текст роботи та правильне оформлення – запорука успішного захисту.

   

  Очевидно, що на написанні роботи лиха студента не закінчуються, але це вже, як кажуть, інша історія. А щоб написання диплома не перетворилося для вас на справжнє пекло, рекомендуємо замовити дипломну роботу в компанії «Наука Сервіс». Ми знаємо, як пишуться ідеальні дипломи.

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук