У чому різниця між есе, доповіддю, рефератом, авторефератом та курсовою роботою?

Під час навчання у ВНЗ студент стикається з письмовими роботами різних видів. Викладачі задають есе, доповіді, реферати та інші роботи. Як розібратися в них? Які вимоги висуваються до кожного з них? Ці та інші питання постають у головах у студентів. Спробуймо розібратися з ними.

 

Що таке есе та які його ознаки?

 

Есе за своєю суттю схоже з відомим всім зі шкільної лави твором. Вочевидь, що у ВНЗ до такого виду робіт пред’являються вищі вимоги і тематика, пов’язані з науковими проблемами у тій чи іншій області.

 

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

  Ознаками есе є:

  • наявність конкретної теми чи питання, що підлягають розкриттю. Жанр есе виключає розгляд кола проблем;
  • відсутність потреби вказати список використаних джерел;
  • суб’єктивізм;
  • невеликий об’єм.

   

  У процесі роботи автор твору може освоїти мистецтво грамотного формулювання думок та структурування отриманої з різних джерел інформації. Також студент у процесі написання навчиться оперувати базовими поняттями у певній галузі, ілюструвати підходи різних науковців та аргументувати свою точку зору.

  Есе сьогодні використовується у навчальному процесі, а й часто буває додатковим етапом проходження співбесіди у приватній компанії при прийомі на роботу

   

  Що таке доповідь?

   

  Доповіддю є виклад матеріалу з обраної теми, що відрізняється логічною структурованістю та ґрунтується на глибокому вивченні питання та його окремих аспектів. Мета доповіді полягає у формуванні навичок до самостійної науково-дослідної роботи, розвитку здатності до критичного мислення.

   

  У процесі підготовки доповіді студент має:

  • проаналізувати інформацію, одержану з різних джерел;
  • обґрунтувати свою точку зору (цим доповідь відрізняється від реферату);
  • підготувати публічний виступ, який буде переконливим для слухачів, і в якому він зможе продемонструвати вміння донести матеріал аудиторії.

   

  Для підготовки доповіді потрібно використовувати велику кількість джерел, оскільки автору необхідно ґрунтуватись на широкому науковому фактажі та знаходити аргументацію для обґрунтування авторської позиції. Для реферату достатньо 3-5 джерел інформації. Важливо не просто викласти теоретичну частину, яка є базою дослідження, слід позначити й дискусійні підходи до проблеми, щоби аналіз був всебічний. Тільки в такому випадку можна говорити про практичну цінність проведеного дослідження.

   

  Доповідь – самостійне авторське дослідження, тому до його структури не пред’являються особливі вимоги. Доповідач має право писати його у довільній формі. При цьому, однак, слід зберігати загальноприйняту структуру наукової роботи та включити до неї вступ, основну частину та висновки.

   

  У чому особливості реферату?

   

  Реферат – вид роботи, який викладачі ВНЗ дуже люблять. Його задають і студентам-відмінникам, які точно зможуть розкопати цікаву інформацію та розповісти про неї на семінарі, і тим, хто відстає по навчанню – так можна “змусити” студента все ж таки вивчити матеріал, адже завдання буде в такому разі персоніфікованим, і він буде відчувати відповідальність за цей пласт роботи. Напевно, кожен з нас розуміє, про що йдеться.

   

  Якщо ми не впевнені, викличуть нас чи ні, готувати матеріал не особливо то й хочеться, а от якщо нам дали індивідуальне завдання – тут уже нікуди не подітися, та й вся група сподіватиметься на те, що хвилин 20 вона “відпочиватиме”, слухаючи студента . Підводити одногрупників і гнівити викладача – ідея не найкраща. Та й не так це й складно. На підготовку реферату зазвичай потрібно лише кілька днів, а тих, хто вже пізнав секрети його підготовки ще менше.

  Метою написання реферату служить глибше розуміння теми та запам’ятовування необхідної інформації.

  Реферат готується письмово. Для дослідження підбирається матеріал, який дозволяє проілюструвати актуальність та основні аспекти питання, що є предметом вивчення. Реферат включає інформацію, яка вже була раніше опублікована в різних джерелах і відрізняється відсутністю суб’єктивної оцінки автора при формулюванні висновків.

   

  Висновки можуть бути компіляцією шляхів вирішення проблеми в науці або аспектів розуміння правової природи будь-якого явища в юриспруденції чи особливостей стилю в мистецтві. Реферати бувають продуктивні та репродуктивні. У першому випадку відбувається порівняння кількох точок зору з досліджуваного питання, у другому – отримання в результаті наукових досліджень відомості викладаються тезово, висновки, наведені в першоджерелах, також відбиваються стисло.

  Порівняно з рефератом доповідь є більш ґрунтовним дослідженням. Доповідь містить суб’єктивні міркування студента.

   

  Навіщо потрібний автореферат?

   

  Призначення автореферату полягає в ознайомленні наукової спільноти з основними ідеями та особистим внеском автора дисертаційного дослідження у розробку та вирішення наукової проблеми, а також з результатами досліджень та його структурою. Автореферат повинен розкривати зміст дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії і не лише. У ньому відбивається практична цінність наукової роботи. Не допускається включення інформації, яка відсутня у самому тексті дисертації.

   

  Структурними елементами автореферату (обов’язковими для включення) є:

  • загальна характеристика наукової роботи (обсяг, кількість обробленого матеріалу);
  • основний зміст роботи (як правило, у цій частині автореферату відображаються висновки, які є у кожному розділі або навіть підрозділі наукової роботи);
  • висновки;
  • список опублікованих робіт на тему дисертації. Тут йдеться про апробацію результатів наукового дослідження на конференціях (підготовка тез) та написання наукових статей ВАК;
  • анотація, в якій відображається актуальність дослідження, методологія, цілі та завдання дисертації.

   

  Насправді, кандидатська дисертація – робота, з якою рідко коли ознайомлюється хтось, крім наукового керівника, опонентів та рецензентів. А ось автореферат часто опиняється в руках студентів, які пишуть курсову роботу і аспірантів, і колег, які готують наукові статті за схожою тематикою. Важливо, щоб він був добре написаний і відповідав вищезгаданим вимогам, адже, по суті, саме по ньому складається думка про автора в наукових колах.

   

  Курсова робота

   

  Курсова робота є однією з найважливіших форм навчального процесу. Це вид наукової роботи, самостійне навчально-наукове дослідження студента – воно виконується на кожному курсі. Ця наукова праця покликана дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички самостійної роботи, сприяє оволодінню методами сучасних наукових досліджень.

   

  Вимоги до курсових робіт досить чітко окреслені. Під час підготовки роботи необхідно дотримуватися рекомендованого обсягу, використовувати нові джерела, правильно оформляти посилання тощо. Це все важливо, тому що будь-яка дрібниця (недолік) відбиваються в рецензії і можуть не просто вплинути на підсумкову оцінку, а й стати причиною недопуску до захисту.

  Якщо порівнювати курсову з доповіддю, рефератом тощо, вона, безумовно, “важливіша”. Курсова – це свого роду підготовка до дипломної роботи.

   

  Висновки

   

  Есе, доповідь, реферат, курсова робота, автореферат – письмові роботи, кожна з яких є унікальною, відрізняється структурою, методологією дослідження, обсягом та метою підготовки. Відсутність розуміння їх принципових відмінностей може стати причиною не просто отримання незадовільної оцінки на семінарському занятті, а й стати причиною виключення із ВНЗ (якщо курсова не буде захищена).

   

  Розібратися у всіх нюансах та особливостях вищезгаданих видів письмових робіт не так уже й складно, проте, щоб не витрачати дорогоцінний час на моніторинг інформації за видом письмової роботи, а потім ще й пошук матеріалів за заданою тематикою, найкраще звертатися до професіоналів своєї справи.

   

  У компанії «Наука Сервіс» можна замовити курсову роботу, есе та навіть доповідь. Все буде зроблено вчасно та на найвищому рівні. Звертайтесь!

   

  Порівняльна таблиця всіх видів робіт

  Есе Доповідь Реферат Автореферат Курсова робота
  Вираз суб’єктивної думки + + +
  Чітко визначена структура + +
  Необхідність вказівки джерел літератури + + + +
  Оцінка особистості автора + + + +
  Реалізація у тому числі і в усній формі + -/+ +

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук