Вимоги до написання та оформлення курсової роботи 📝

Якщо ви ще не зрозуміли, що курсова робота – найкращий спосіб «підтягнути хвости», ми нагадаємо про таку можливість. Спокійно, вдома, без поспіху можна написати хороший матеріал на якісних джерелах і отримати тим самим доступ до заліку, перекрити відсутні бали. Це порятунок для тих, хто не любить виступати на публіці. Як написати роботу, яка допоможе, а не втопить? Пам’ятати про головні вимоги.

 

Правило 1. Відповідність теми і змісту

 

Вдалий вибір теми – половина успіху. Однак недостатньо просто поставити правильний вектор, потрібно слідувати йому протягом всієї роботи. Часто так буває, що тема звучить добре, але абсолютно не простежується в розділах. Начебто назва живе своїм життям, а текст – своїм. Цьому є кілька причин. Наприклад, банальне небажання занурюватися в тему, або нерозуміння ключових моментів.

 

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

  Правило 2. Послідовність і логічність викладу

   

  Вся курсова робота повинна сприйматися як єдине ціле. Це важливо бачити від вступу і до фінальних висновків. Не повинно бути фрагментів, які сприймаються відсторонено і не пов’язані із загальною думкою. Тобто кожен абзац повинен бути на своєму місці і логічно продовжувати попередній. Якщо в роботі є практичний розділ, він повинен бути відображенням і підтвердженням теорії.

   

  Правило 3. Якісні джерела

   

  Як відомо, формат курсової роботи передбачає опрацювання теорії. Виклад власних авторських думок не є першою метою. Саме тому повноцінний аналіз питання повинен ґрунтуватися на хороших джерелах. Їх повинно бути мінімум 15 різних, в тому числі електронні ресурси. Обов’язкова умова – література не може бути старше 3-4 років. Винятки, звичайно, бувають. Але вони стосуються фундаментальних положень. Варто звернути увагу на наукові статті Scopus і WoS. Такий контент може стати цікавим і унікальним.

   

  Правило 4. Унікальна робота

   

  Плагіат неприпустимий, ні в яких проявах. Є чіткі критерії до унікальності. Курсова робота повинна бути не менше 75-85%, в залежності від тематики та спеціалізації. Запозичення за одним джерелом має бути не більше 8-15%. Для перевірки застосовується система Антіплагіат.ВУЗ. Якщо немає доступу, слід використовувати альтернативні варіанти і зробити запас унікальності на 5-10%, тобто не орієнтуватися тільки на нижній ліміт. При цьому не можна використовувати сінонімайз й інші незаконні способи унікалізації.

   

  Правило 5. Дотримання структури

   

  Курсова робота повинна бути чітко структурованою. Обов’язкові елементи включають титульну сторінку, зміст-план, список використаних за текстом умовних скорочень і абревіатур (якщо необхідний), вступну частину з актуальністю, завданнями та цілями, розділи, які відповідають завданням, заключну частину, список використаної літератури, додатки. Вступу відводиться приблизно 5%, висновку – 5-7%. Найбільшим за обсягом є теоретичний розділ. Всього курсова робота повинна уміщатися на 30-40 друкованих аркушах і бути обсягом 40-50 знаків без пробілів.

   

  Правило 6. Оформлення відповідно до стандартів

   

  Курсова робота друкується на стандартних аркушах А4 з одного боку. Для форматування використовується стиль Times New Roman, 14 кегль, полуторний міжрядковий інтервал, чорний колір. Розмітка полів зліва, справа, вгорі і внизу – 1,5 см, 3 см, по 2 см відповідно. Застосовується наскрізна нумерація арабськими цифрами. Абзацний відступ – стандартний. Заголовки прописуються з великими літерами, вирівнюються посередині, відокремлюються з основним текстом одним порожнім рядком.

   

  Правило 7. Дотримання наукового стилю

   

  Оскільки курсова робота є міні версією дослідницької праці, науковий стиль обов’язковий. Це чіткість, лаконічність, відсутність жаргонізмів і елементів розмовної мови. Разом з тим неприпустимо надмірне перенасичення спеціальними термінами, використання занадто довгих речень. Складні конструкції і незрозумілі нескінченні фрази теж ні до чого. Актуальний тренд – розповісти про складне простими словами і доступною мовою.

   

  Правило 8. Оформлення літератури і цитат

   

  Кожне посилання на першоджерело матеріалу повинне оформлятися належним чином, у вигляді підрядкової виноски. Доречно застосовувати 1-3 виноски на сторінку. При цьому кожне джерело має відображатися в бібліографічному списку. Що стосується списку джерел в кінці, там не можна вказувати матеріал, який не згадується в тексті. Для розташування використовується алфавітний порядок.

   

  У компанії «Наука Сервіс» для вас підготують курсову роботу на замовлення на будь-яку тему, у відповідності з усіма стандартами написання та оформлення. Ми працюємо виключно на успішний результат.

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук