Які бувають наукові ступені і вчені звання?

Що таке науковий ступінь?

 

Науковий ступінь – це формально визнана кваліфікація або рівень освіти в науковій спільноті, який відображає досягнення дослідника у певній галузі науки. Це особливий статус, який надається випускникам наукових програм або дослідникам, які успішно пройшли певний процес атестації, який зазвичай включає проведення досліджень та захист дисертації.

 

Наукові ступені можуть відрізнятися в залежності від країни та системи вищої освіти, але в більшості країн існує ієрархія наукових ступенів, що збільшується від нижчого до вищого рівня складності та кваліфікації. Зазвичай наукові ступені охоплюють бакалаврський, магістерський, кандидатський (Ph.D.) та докторський ступені.

 

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

  1. Бакалаврський ступінь (Bachelor’s degree): Це перший рівень вищої освіти, який надає базові знання у певній галузі. Випускники отримують ступінь бакалавра.
  2. Магістерський ступінь (Master’s degree): Це наступний рівень освіти після бакалаврського. Програма магістратури зазвичай є більш спеціалізованою та детальною, а випускники отримують ступінь магістра.
  3. Кандидатський ступінь (або Ph.D.): Це вищий науковий ступінь, який передбачає проведення оригінальних наукових досліджень у певній галузі та написання дисертації. У багатьох країнах такий ступінь називається кандидат наук (Candidate of Sciences).
  4. Докторський ступінь: Це найвищий науковий ступінь, який можна отримати. Докторський ступінь може називатися доктор філософії (Ph.D.), доктор наук, доктор медичних наук і т.д. Це передбачає значний внесок у галузь науки та написання вагомої дисертації.

   

  Які є наукові ступені в Україні на 2023 рік?

   

  На 2023 рік в Україні існує система наукових ступенів, яка визначає науковий рівень та кваліфікацію дослідників. Система базується на засадах Вищого атестаційного комітету України і передбачає кілька рівнів наукових ступенів. Основними науковими ступенями в Україні на 2023 рік є:

  • Кандидат наук: Кандидат наук – це перший науковий ступінь після магістра. Для отримання цього ступеня необхідно успішно пройти аспірантуру та захистити дисертацію на тему оригінальних досліджень, що вносить внесок у вибрану галузь науки.
  • Доктор наук: Доктор наук – це найвищий науковий ступінь в Україні. Його отримання вимагає проведення серйозних та глибоких досліджень у певній науковій галузі та написання дисертації, яка містить значні наукові відкриття та інновації.

  Наявність наукових ступенів в Україні є важливою підтримкою розвитку наукової діяльності та наукової спільноти країни. Висококваліфіковані науковці з докторськими ступенями створюють нові знання та сприяють розвитку наукових досліджень і технологій у різних сферах життя.

   

  Як присвоюється науковий ступінь в Україні?

   

  Процедура присвоєння наукового ступеня регулюється Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та нормативними актами Вищого атестаційного комітету України (ВАК). Основні кроки присвоєння наукового ступеня в Україні:

   

  1. Підготовка дисертації: Для отримання кандидатського або докторського ступеня дослідник повинен провести оригінальні дослідження у вибраній науковій галузі та підготувати дисертацію. Дисертація має містити нові наукові результати та внесок у галузь.
  2. Подання заяви: Кандидат або доктор наук подає офіційну заяву на присвоєння наукового ступеня до Вищого атестаційного комітету України. Заява зазвичай містить інформацію про освіту, досвід роботи та дисертацію.
  3. Експертиза дисертації: Дисертація перевіряється на відповідність науковим стандартам та критеріям Вищого атестаційного комітету. Її рецензує комісія зі спеціалістів у відповідній галузі.
  4. Захист дисертації: Після позитивної експертизи дослідник здійснює захист своєї дисертації перед спеціалізованою науковою радою. Під час захисту дослідник представляє свої наукові результати і відповідає на запитання комісії.
  5. Прийняття рішення: Після захисту комісія вирішує, чи може бути присвоєний науковий ступінь. Якщо дисертація визнається достатньою та якісною, то дослідник отримує відповідний науковий ступінь.
  6. Отримання свідоцтва: Після прийняття позитивного рішення, дослідник отримує свідоцтво про присвоєння наукового ступеня відповідного рівня.

  Процедура присвоєння наукових ступенів є важливою ланкою в розвитку наукової спільноти України, а також визначає статус та кваліфікацію науковців у науковому світі.

   

  Що таке вчене звання та які бувають вчені звання в Україні?

   

  Вчене звання – це визнана кваліфікація та звання дослідника за досягнення у науковій діяльності. В Україні система вчених звань встановлена Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та нормативними актами ВАК.

  Наявність вченого звання свідчить про високий рівень наукової кваліфікації, дослідницький досвід та активну участь у науковій діяльності.

  На 2023 рік в Україні існує декілька вчених звань. До основних належать:

  • Старший науковий співробітник: Вчений звання “Старший науковий співробітник” присвоюється висококваліфікованим фахівцям, які зробили великий науковий внесок у вибрану галузь, мають публікації наукових статей, участь у наукових проектах, інноваційну та дослідницьку діяльність.
  • Доцент: Вчене звання “Доцент” присвоюється викладачам вищих навчальних закладів або науковим співробітникам, які активно викладають та займаються науковою роботою. Для отримання цього звання необхідно мати наукові публікації та успішно вести наукові дослідження.
  • Професор: Вчене звання “Професор” присвоюється докторам наук або особам з великим науковим внеском у вибрану галузь знань. Професори мають високий рівень наукової активності, публікації у виданнях з високим імпакт-фактором, участь у міжнародних дослідницьких проектах тощо.

  Присвоєння вченого звання в Україні передбачає проходження процедури атестації, яка включає підготовку документів, оцінку наукової діяльності, захист дисертації або доповіді перед спеціалізованою комісією. Вчені звання є важливим стимулом для розвитку науковців та підтримки наукової діяльності в Україні.

  Як присвоюється вчене звання в Україні?

   

  Для отримання вченого звання дослідник повинен мати значний педагогічний досвід, активно викладати та займатися науково-педагогічною діяльністю. Процедура присвоєння вченого звання регулюється Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та нормативними актами Вищого атестаційного комітету України (ВАК).

   

  Основні кроки присвоєння вченого звання в Україні:

  1. Здобуття необхідної кваліфікації: Для отримання вченого звання, дослідник повинен мати вищу освіту, кандидатський або докторський ступінь, а також значний педагогічний досвід.
  2. Надання заяви: Кандидат на отримання вченого звання подає офіційну заяву до відповідного факультету або наукової ради вищого навчального закладу.
  3. Складання пакета документів: Дослідник підготовлює необхідний пакет документів, який може включати академічне портфоліо, документи про педагогічну діяльність, наукові публікації, рекомендації колег тощо.
  4. Експертиза діяльності: Поданий пакет документів рецензується спеціалізованою комісією, яка оцінює педагогічну та наукову діяльність дослідника.
  5. Захист документів: Після позитивної експертизи дослідник може бути запрошений на захист своїх документів та педагогічної діяльності перед спеціалізованою комісією.
  6. Прийняття рішення: Після захисту комісія вирішує, чи може бути присвоєне вчене звання. Якщо дослідник відповідає всім критеріям, йому присвоюється вчене звання.
  7. Отримання свідоцтва: Після прийняття позитивного рішення, дослідник отримує свідоцтво про присвоєння вченого звання.

   

  Процес присвоєння вченого звання має на меті підтримати розвиток науково-педагогічної діяльності в Україні та визначити статус та кваліфікацію дослідників у сфері вищої освіти.

   

  У чому різниця між науковим ступенем та вченим званням в Україні?

   

  Україна використовує дві різні системи оцінювання наукових досягнень: наукові ступені та вчені звання. Вони мають різні цілі та передбачають різні критерії для їх отримання. Ось різниця між ними:

   

  Елементи порівняння Науковий ступінь Вчене звання
  Означення Визнана кваліфікація, яка підтверджує рівень освіти та досягнення дослідника в наукових дослідженнях. Українська система наукових ступенів включає кандидатський ступінь та докторський ступінь. Визнана кваліфікація, яка підтверджує професійні навички та високий рівень дослідника як педагога. В Україні система вчених звань включає звання “Старший науковий співробітник”, “Доцент” та “Професор”.
  Процес отримання Проведення оригінальних досліджень, написання дисертації та захист дисертації Значний педагогічний досвід, успішна науково-педагогічна діяльність,  публікувати наукові статті та активно займатися науково-педагогічною діяльністю.
  Основна мета Засвідчує здатність вести наукову діяльність,  публікувати наукові статті та вносити внесок у вибрану галузь науки Здатність викладати, передавати знання та робити внесок у підготовку молодих науковців

  Отже, основна різниця між науковим ступенем та вченим званням полягає в тому, що науковий ступінь підтверджує дослідницькі досягнення та наукову кваліфікацію, тоді як вчене звання визначає професійні вміння і викладацьку діяльність дослідника.

   

  Які зарплати у власників вчених звань?

   

  В університеті зарплатні ставки для професорів та доцентів залежать від тарифного розряду, який визначає рівень їхньої кваліфікації. На сьогоднішній день професори мають 20-й тарифний розряд, а доценти – 19-й. Отримані зарплати можуть відрізнятися.

  Наприклад, професори отримують близько 11 тисяч гривень, а доценти трохи більше 10 тисяч гривень. Проте, науковий ступінь також має вплив на заробітну плату. Для кандидатів наук надбавка становить +15%, а для докторів наук – +20% до окладу.

  Важливо зазначити, що вчене звання також має вплив на оплату праці. Доцентам призначається доплата +25% до окладу, тоді як професорам надається доплата +33%.

  Якщо університет застосовує погодинну оплату праці, то для кандидатів наук встановлено єдиний тариф у розмірі 152 гривні за годину, а для докторів наук – 197 гривень за годину.

  Враховуючи всі ці аспекти, зарплати професорів та доцентів в університеті можуть змінюватись залежно від їхнього тарифного розряду, наукового ступеня та вченого звання, як і методики оплати праці, що застосовується у вищому навчальному закладі.

   

  Шановні дослідники та аспіранти! Якщо ви мрієте про успішне здобуття наукового ступеня та хочете зробити вагомий внесок у свою наукову кар’єру, компанія “Наука Сервіс” є вашим надійним партнером у досягненні цієї мети.

   

  Ми знаємо, що написання дисертації є складним та часом затратним процесом, який потребує від вас багато зусиль та вмінь. Але не хвилюйтесь – ми готові вам допомогти! Замовивши дисертацію в компанії “Наука Сервіс”, ви отримаєте професійний супровід та високоякісний науковий матеріал, що допоможе вам здобути бажаний науковий ступінь.

   

  Наша команда експертів має багаторічний досвід у підготовці дисертацій на різні наукові ступені. Ми гарантуємо індивідуальний підхід до кожного замовника та використання тільки актуальних та авторитетних джерел для написання вашої дисертації. Крім того, компанія “Наука Сервіс” пропонує конфіденційність, відповідність науковим стандартам та своєчасну здачу роботи. Ми впевнені, що наша допомога дозволить вам ефективно здолати науковий шлях та здобути заслужений вчений ступінь.

   

  Не відкладайте свої наукові амбіції на потім – замовте дисертацію в компанії “Наука Сервіс” прямо зараз та вирушайте до нових вершин наукового світу! Ми готові допомогти вам досягти успіху та забезпечити вас професійною підтримкою на всіх етапах написання дисертації. Довірте свої наукові мрії нам – компанії “Наука Сервіс” – і ми зробимо все для вашого наукового прориву!

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук