Як написати дипломну роботу?

Перед кожним студентом стає питання – “як написати дипломну роботу?”. Це обов’язковий етап навчання, який викликає чимало складнощів. Не знаєте з чого почати? Ознайомтеся з базовими вимогами і не пропустіть головне.

 

З чого починати писати дипломну роботу?

 

Самостійно написати дипломну роботу можна за умови, якщо науковий керівник буде хоча б «не ставити бар’єри». Нескінченні направлення на доопрацювання без аргументації причин або необгрунтовані коригування можуть затягнутися. Чому так? Просто Ви не знайшли спільну мову з ним. Якщо, звичайно, Ви не відправляєте йому відвертий “плагіат”. Також перед початком написання дипломної можете ознайомитися з основними рекомендаціями в нашій статті – “10 простих порад як написати диплом самому?“.

Спочатку постарайтеся знайти спільну мову з науковим. Це як мінімум 50% успіху. Викладач підкаже, як писати диплом і на що звернути увагу

Підбір теми дипломної

 

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

  На етапі підготовки студенту самому або за допомогою наукового керівника потрібно обрати тему дипломної роботи. Варіантів кілька:

  1. Продовження тематики курсової роботи, яка була написана на попередньому курсі.
  2. Орієнтація на плани майбутньої спеціальності, посади.
  3. Використання рекомендацій викладача.
  4. Прихильність власним інтересам або розкриття новомодного гострого питання. Тема повинна бути цікавою самому студенту, актуальною і доступною для всебічного дослідження.

   

  Складання плану дипломного проекту

   

  Виконати дипломну роботу на відмінно допоможе план. Велика кількість джерел і нескінченні потоки інформації вимагають упорядкування. Планування дозволяє задати вектор діяльності забезпечити послідовність, логічну ув’язку, лаконічність. План в дипломній роботі з фінансів і будь-якого іншого напрямку – це спосіб:

  • повноцінного і всебічного розкриття теми;
  • логічного і послідовного викладу ходу думок;
  • зменшення кількості можливих доопрацювань.

  План на початковому етапі не є остаточною версією роботи. Часто це орієнтир, який буде коригуватися по ходу поглиблення в тему і написання роботи. Цей аспект не потрібно ігнорувати.

  Як правило, методичні рекомендації чітко описують з чого повинна складатися саме ваша робота. Ці настанови можна і використовувати для складання плану

  Структура та зміст дипломної роботи

   

  Незалежно від спеціалізації є універсальні рекомендації, як правильно писати дипломну роботу. На захисті комісія повинна побачити вступ, теоретичну і практичну частину роботи, рекомендації та пропозиції, висновки, список джерел, додатки. Ця структура в рівній мірі актуальна як для досліджень з фінансів, так і з психології.

  Отже, з чого складається Вступ:

  • опис актуальності і доцільності теми;
  • конкретизація цілей і завдань дипломної роботи;
  • характеристика структури;
  • об’єкт і предмет дослідження, перерахування методів і способів його проведення;
  • короткий аналіз джерел;
  • корисність і практична значущість роботи.

  Рекомендується викласти Вступ на 2-3 аркушах, але обсяг може змінюватись в залежності від теми. Наприклад, дипломи з маркетингу та інших гуманітарних наук припускають опрацювання більшого матеріалу, ніж більш точні за змістом дипломи з бухгалтерського обліку.

  У Теоретичному розділі важливо якісно описати об’єкт і предмет дослідження. Це дасть можливість викладачеві оцінити роботу студента з науковою літературою та первинною документацією. Великий плюс при написанні теоретичної частини та її подальшому розкритті – донесення студентом власних висновків і висновків, підтверджених фактами.

  Будь-яка дипломна з фінансів та інших дисциплін містить розділ – Практична частина. При складанні алгоритму дій важливо підготувати базу для аналізу. З цією метою:

  • описується об’єкт диплома;
  • обґрунтовуються обрані методи;
  • аналізуються дані;
  • формуються висновки щодо причинно-наслідкового зв’язку;
  • вирішуються наочні завдання.

  Простими словами практична частина в дипломі включає пункти, що відповідають на питання: що, як, коли, чому і навіщо.

  Висновки є формулювання логічних підсумків по роботі. Вони повинні стати коротким викладом всього дипломного проекту, а також містити рекомендації. У висновках повинні бути відповіді на кожну поставлену задачу у Вступі. Вся робота повинна ґрунтуватися на актуальній інформації. Джерела, яким понад п’ять років, використовуються тільки у теоретичній частині для фактичних даних, історичних аспектів.

  Не пропустіть питання, як правильно оформити список літератури. Він повинен відповідати загальним нормативам до диплому та методичних рекомендацій. За стандартами обов’язково потрібно оформлення роботи:

  титульного листа зазначення повної назви ВНЗ, кафедри, факультету; тема (напівжирний, Arial, прописні, 20, без скорочень і перекладів); ПІБ студента і керівника, форма навчання (3 і 2 рядки, внизу зі зрушенням вправо і вліво відповідно); назва міста, рік написання (внизу, по центру), для всіх рядків, крім теми використовується Times New Roman, 14
  зміст розгорнутий план, повністю відповідний структурним елементам роботи і включає зазначення місця розташування; Times New Roman, 14 напівжирний, нормальний, курсивний шрифт для заголовків першого, другого і третього рівня відповідно
  анотації короткий і ємний виклад наукового дослідження для надання можливості комісії ознайомитися з суттю і проблематикою
  перерахування ключових термінів, розшифровки абревіатур не обов’язково, але бажаний елемент, максимально спрощує сприйняття роботи
  вступ (приблизно 5 сторінок) обгрунтування актуальності, конкретизація цілей і завдань; максимально лаконічне, але змістовне ознайомлення з предметом і об’єктом
  основна частина, поділена на параграфи (приблизно по 5 сторінок) теоретична частина 15 сторінок – деталізація методів дослідження, літературний огляд, опис аналізу, виклад власних думок і поглядів; практична частина – деталізація ходу проведення дослідження, опис етапів, формулювання загальних висновків, обґрунтування практичних рекомендацій
  висновки (до 3 сторінок) логічне і комплексне відображення суб’єктивних висновків про виконану роботу, формулювання власних пропозицій і рекомендацій, аргументація успішності досягнення поставлених цілей
  список використаних джерел в грамотній послідовності оформлення списку джерел в суворій відповідності з нормами ДСТУ, послідовність за пріоритетністю, алфавітний порядок, хронологія
  додатки рисунки, схеми, документи та інші графічні елементи, які спрощують сприйняття інформації

  В основу оформлення беруться методичні рекомендації конкретного навчального закладу. Важливий індивідуальний підхід. Так, наприклад, гуманітарні науки припускають більш широкий перелік джерел, а у питанні, як написати дипломну роботу з економіки, важливо акцентувати увагу на прикладні частини.

  До написання висновку повинна бути проявлена максимальна серйозність. Це та частина, яка обов’язково буде детально вивчатися комісією

   

  Висновки

   

  Самостійно написати дипломну або магістерську не складно. Важливо максимально сконцентруватися на своїй темі, підготувати хороший план і знайти спільну мову з викладачем. Реалії сьогоднішніх днів такі, що студент завжди має вибір. Якщо дипломна робота з філології, менеджменту або права стала непосильним завданням, або потрібно відгук, анотація, допомога з вибору теми – компанія «Наука Сервіс» пропонує свої послуги. Вибір надійного, професійного помічника в особі авторів нашого колективу послужить додатковою гарантією успішного захисту. Ми знаємо, як написати дипломну роботу швидко і якісно. «Наука Сервіс»: наша мета – ваш успіх!

  Рейтинг

  5 / 5. 1

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук