Методи дослідження у курсовій роботі

Підготовка курсової роботи – те, з чим неминуче стикається кожен студент за роки навчання у ВНЗ і при цьому неодноразово. Це досить складне завдання, адже воно передбачає складання плану роботи, підбір літератури на тему дослідження, вивчення методичних рекомендацій кафедри щодо оформлення і не тільки. Однак, як показує практика, одним із найскладніших етапів є визначення та опис методології.

На інтуїтивному рівні визначити, як досягти мети в принципі можна, але чітко сформулювати методи і все, що можна “вичавити” за їх допомогою на базі знайдених джерел досить складно. Зупинимося на понятті методів дослідження та найбільш популярних видах.

 

Що таке способи дослідження?

 

Метод курсової роботи – інструмент, який використовується студентом для здобуття нових знань, навичок, підтвердження сформульованої теорії на практиці, розширення теоретичної бази роботи. Методів існує багато, проте далеко не кожне дослідження передбачає використання всього існуючого арсеналу для досягнення поставленої в роботі цілі. Вибір методології залежить від мети, завдань, теми дослідження, від того, який об’єкт виділено у роботі і навіть спеціальності з якої виконується робота.

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

   

  Які методи дослідження бувають?

   

  Найбільш популярною є класифікація методів на: теоретичні та наукові (їх ще називають емпіричними). Розглянемо детальніше кожну групу.

   

  Теоретичні методи включають наступні пункти:

  • абстрагування. Цей метод є одним із найважливіших у гуманітарних науках. Його суть полягає в тому, що студент вивчає властивість або якість предмета, що цікавить, відокремлено від інших його властивостей і характеристик;
  • аналогія. Суть методу полягає в тому, що на основі наявних знань про властивості та характеристики схожого з об’єктом дослідження предмета, можна сформулювати певні умовиводи та про те, що ми розглядаємо на сторінках студентської роботи. Сформульовані висновки не дають 100% гарантії, але загалом метод досить непогано себе показує “у справі”;
  • класифікація. Суть методу полягає у структуризації отриманих знань, поділ об’єктів дослідження на різні групи за різними критеріями;
  • узагальнення. Метод передбачає об’єднання об’єктів чи предметів у великі групи. При цьому узагальнення може бути аналітичним чи емпіричним;
  • порівняльний аналіз (порівняння кількох предметів чи об’єктів за обраними критеріями);
  • аналіз літератури. Цей метод передбачає формулювання висновків щодо того, наскільки добре вивчені ті чи інші аспекти обраного явища у підручниках, монографіях, статтях тощо.

   

  Емпіричні методи використовуються переважно для опису практичної частини курсової роботи (практична частина входить в основну частину роботи – вона повинна базуватися на теорії та доповнювати її). Серед емпіричних висновків можна назвати:

  • експеримент. Найбільш популярний метод суть якого зводиться до наочної демонстрації того, як працює та чи інша методика, як себе виявляє сформульовану в теоретичній частині властивість тощо;
  • спостереження. Спостерігач стежить за об’єктом, фіксує всі його зміни (відстежує умови змін), але при цьому ніяк не втручається в об’єкт, що вивчається. Наприклад, спостереження за дикими тваринами у природі передбачає ніякого контакту з ними;
  • моделювання. Використовується при створенні та розробці нових технологій. Це можливо створення зменшених моделей автомобіля, окремих його деталей, створення алгоритмів роботи комп’ютерних програм тощо;
  • опитування та анкетування. Методи схожі між собою і передбачають відповідь респондентів на сформульовані запитання. Різниця між ними полягає в тому, що опитування може здійснюватися в усній формі.

  Класифікувати методи можна і за іншими критеріями. Іноді їх поділяють на загальнонаукові та спеціальні (які використовуються у конкретній сфері знань).

  Як правильно сформулювати методи дослідження?

   

  Формулювання методів – це, по суті, те, що найбільше цікавить студента на етапі підготовки до написання роботи. Чим більше методів буде відомо студенту, тим легше йому зрозуміти, як вирішувати сформульовані у введенні завдання курсової. При цьому зовсім не обов’язково вміти чітко формулювати методи, головне мати загальне уявлення про їхню сутність та вміти відрізняти опитування від анкетування, а розмову від інтерв’ю.

   

  Як написати методи дослідження у курсовій роботі?

   

  Курсова робота передбачає приділення великої уваги методології. Зазвичай на цю частину роботи приділяється близько 3-4 абзаців. Наведемо кілька прикладів написання методів дослідження:

  1. “Застосування діалектичного методу дозволило виявити місце адміністрування місцевих податків та зборів у діяльності органів публічної адміністрації (підрозділи 1.1, 1.2 та 1.3). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійно-категоріальний апарат наукових досліджень адміністрування місцевих податків та зборів (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2 та 2.3). Історичний метод забезпечив можливість виділення правових закономірностей становлення та розвитку феномену місцевих податків та зборів в Україні та їх адміністрування (підрозділи 1.1, 1.2 та 3.1)” (тема курсової пов’язана із правовим регулюванням адміністрування місцевих податків в Україні);

   

  2. “За допомогою методу аналізу та синтезу з’ясовано сутність понять “захист”, “суб’єкти захисту”, “право на ефективний захист”, “європейські стандарти” тощо. Метод системно-структурного аналізу застосований щодо змісту і структури права на захист, права на ефективний захист, при встановленні кола суб’єктів захисту (п.п. 1.2, 2.1, 2.2). Порівняльно-правовий метод застосовувався у процесі порівняння норм чинного КПК України з нормами КПК України 1960 року, а також з європейськими стандартами забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Логіко-нормативний метод та метод моделювання використовувалися для формулювання пропозицій щодо вдосконалення чинного КПК України (розділи 1, 2, 3). Всі ці методи використовувалися у взаємозв’язку, що забезпечило достовірність та обґрунтованість наукових результатів” (курсова за кримінальним процесом).

  Чіткого стандарту формулювання методів дослідження немає. Тут допустимо авторський підхід. Щоб усе було чітко та красиво рекомендується ознайомитись з різними прикладами опису методології у наукових статтях та дисертаціях вчених.

  Помилки при формулюванні методів дослідження

   

  Вивчення обраної теми передбачає вирішення великої кількості завдань. Не варто обмежуватись розглядом лише того, що лежить на поверхні. Незалежно від того, який предмет дослідження обраний – необхідно “копнути” якомога глибше, адже робота повинна мати наукову новизну, практичну та теоретичну цінність. Кожна робота унікальна і тому найбільшою помилкою буде копіпаст із чужої праці – мало того, що це швидше за все не “підійде”, то ще й буде порушенням правил академічної доброчесності. Також не варто прописувати методи аби як у надії, що науковий керівник не читатиме цю частину роботи. З погляду цінності роботи виділення методології справді неважливо, але повірте, цю частину роботи ніхто не проґавить точно. Слід дійсно чітко продумати план роботи відповідно до того, як досягатимуть поставлені в роботі завдання.

   

  Помилкою буде виклад суті методу на сторінках дослідження. Розуміння суті треба студенту, щоб правильно застосувати той чи інший метод. Але розписувати кожен метод курсової точно не потрібно.

   

  Якщо вам здається, що все це надто складно і розбиратися у всіх нюансах немає ні бажання, ні часу, то найкращою ідеєю замовити курсову роботу в нашій компанії. Ми гарантуємо своєчасне виконання проектів будь-якої складності та найкращі ціни на ринку. У нас ви можете замовити курсову з психології, економіки, філософії, педагогіки, юриспруденції і не тільки.

   

   

  • Скільки методів треба використати для написання курсової?

  Все індивідуально залежить від спеціальності, теми дослідження, виділеного об’єкта тощо.

   

  • Чи потрібно розкривати суть кожного методу на сторінках курсової?

  Ні, треба лише вказати при написанні якої частини роботи було використано той чи інший метод.

   

  • Скільки за обсягом має займати методологія у роботі?

  Це чітко ніде не прописано, але зазвичай на це приділяється 3-4 абзаци.

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук