Науковий стиль викладу матеріалу, який використовується при написанні курсових та дипломних робіт

Курсова чи дипломна роботи покликані продемонструвати не лише те, наскільки добре студент заглибився у досліджувану тему, а й те, як він володіє науковим стилем викладу матеріалу. Адже тільки в тому випадку, якщо всі тонкощі будуть враховані, можна буде говорити про високий академічний рівень письмової роботи та її грамотність.

 

Науковим стилем вважається стиль літературної розповіді, який тяжіє до нормованого, формального мовлення. При написанні письмової роботи важливо брати до уваги правила синтаксису, лексики, морфології тощо. Для робіт такого плану характерними є дієслівно-іменні обороти, абстрактні іменники, але в жодному разі не може використовуватися лексика, що відрізняється емоційним забарвленням.

 

При написанні курсових, дипломних, магістерських та інших наукових праць використовується:

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

  • загальнонаукова лексика. Сюди відносяться слова, які можуть використовуватися в проектах різного спрямування, але які мають “нотку” специфічності. Йдеться про такі слова, як наприклад: система, фактор, склад, залежність тощо;
  • загальногалузева термінологія. Тут йдеться про використання термінів, які можуть використовуватись при написанні текстів суміжних дисциплін, а також при описі міждисциплінарних зв’язків. Прикладами таких слів будуть: похідна, рівняння (їх можна зустріти і у фізиці, і математиці);
  • галузева термінологія. Наприклад, магнетизм у фізиці, парабола в геометрії або платник податків у юриспруденції.

  Прикладами дієслівно-іменних оборотів можуть послужити фрази на кшталт “мати місце”, “дати підтвердження”, “мати значення”, “вплинути” та інші. Вони надають промови “сухості”, конкретики та формалізованості.

   

  Які існують підтипи наукового стилю?

   

  Науковий стиль представлений такими 3 підтипами, як:

  • власне науковий. Особливостями є: повторення тих самих слів у вузькому контексті, переважання іменника перед дієсловом, віддієслівні іменники (вивчення, розгляд), книжковий синтаксис;
  • навчально-науковий. Більш доступний для розуміння читачеві, який “у темі”. Для нього характерне менше перенасичення поняттями та термінами, ніж це має місце у першому підтипі;
  • науково-популярний. “Спрощений варіант”, який більш характерний для дитячих енциклопедій, журналів. Кожен термін, що використовується, повинен бути зрозумілий.

  Під час написання курсових, дипломів, дисертаційних досліджень використовується власне-науковий підстиль наукового стилю.

  Особливості наукового стилю написання робіт

   

  То все ж які якості властиві науковому стилю? Чому саме він застосовується при написанні випускних кваліфікаційних та курсових робіт? Про це зараз і поговоримо. Характерними рисами наукового стилю є:

  • послідовність викладу. Наукова робота має бути зрозумілою, доступною, без ліричних відступів, стрибків з боку у бік, безглуздих фраз для надання тексту обсягу тощо;
  • логічність. Усі блоки тексту мають бути гармонійно пов’язані один з одним, кожна наступна фраза плавно перетікає з попередньої. Звісно, ​​елемент дискусійності – те, що пов’язує наукові роботи між собою, проте робота не має перетворюватися на есе. Власна думка – це важлива і потрібна, але вона повинна базуватися на конкретних фактах, результатах наукових досліджень тощо;
  • ясність. Мова має бути читальна, доступна, зрозуміла;
  • неупередженість. Поняття та факти викладаються сухо, без суб’єктивізму – не допускається емоційне забарвлення фраз, експресивність тощо.

   

  Що можна, а що не можна писати в дипломній та курсовій?

   

  Зараз розглянемо основні моменти, які допоможуть зробити письмову роботу кращою, якіснішою. Дотримуючись цих правил точно не доведеться вислуховувати зауваження щодо низького академічного рівня роботи від наукового керівника. Йдеться про такі моменти:

  • про використання особистого займенника “я” варто забути. Натомість варто використовувати “ми” або зовсім замінити конструкцію на пасивну;
  • варто урізноманітнити мову такими займенниками як: даний, відомий, відповідний тощо;
  • переважають дієслова в теперішньому часі. Наприклад, проводиться, містить інші;
  • не допускається використання слів із розмовно-стилістичним забарвленням (наприклад, дітки, хлопці тощо);
  • не допускається використання оцінних слів на кшталт: чудово, круто, дивно, жахливо, неправильно та інші схожі варіанти;
  • варто бути дуже обережними з використанням паронімів;
  • вітається використання модальних дієслів (треба, можна тощо).

   

  Приклади наукового стилю

   

  Написання наукової роботи – досить складне завдання. Впоратися з нею під силу лише тим, хто готовий витратити багато часу та сил на пошуки актуальної літератури, вивчення методичних рекомендацій тощо. Якщо ви не готові витрачати своє життя на підготовку наукових праць і не хочете змінювати свій спосіб життя (відмовлятися від зустрічі з друзями, відпочинку тощо), тоді звертайтеся до нас. Ми завжди готові прийти на допомогу з написанням письмової роботи будь-якої складності. Якщо ви хочете замовити курсову або дипломну роботу, то ви отримаєте:

  • своєчасну підготовку роботи;
  • доступні ціни на всі види послуг;
  • високу якість робіт (високу унікальність, відсутність плагіату, наукову новизну, практичну та теоретичну цінність – це все про нас).

   

  Якщо ж ви хочете спробувати самостійно впоратися із завданням, тоді рекомендуємо скористатися нашими прикладами висвітлення тих чи інших моментів у роботі. Ми хочемо продемонструвати, як виглядають гарні тексти, написані в науковому стилі. Зараз ви самі все побачите та зрозумієте:

  1. Замість: “Я вважаю, що це рішення неправильне” слід використовувати “На нашу думку таке рішення в перспективі не допоможе впоратися з …”
  2. Замість: “Як бачите, начальство та робітнички не впоралися зі своєю місією” можна сказати “Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про те, що керівний орган та співробітники компанії не зуміли вирішити питання, пов’язане з…”
  3. Замість: “Ми досліджували …” краще сказати “Нами було досліджено …” та інші схожі конструкції.

  Насправді, освоїти мистецтво пера не так вже й складно, найголовніше – мати хорошу мотивацію та трохи посидючості. Адже, як то кажуть, не боги горщики ліпили.

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук