Як проаналізувати та описати результати практичного дослідження в дипломній?

Дипломна робота досить складна в плані написання, адже до неї пред’являються високі вимоги щодо теоретичної та практичної цінності дослідження, а також оформлення матеріалів. Більшість вважає, що найскладнішою є саме практична частина. Чому студенти вважають пекельною працею написання практичної частини? У чому складність?

 

Практична частина дипломної роботи – що це таке?

 

Слід розуміти те, що складнощі можуть бути обумовлені відсутністю доступу до даних компанії тощо. Якщо студент проходив практику в якомусь закладі, то, можливо, на базі проходження практики з ним і поділяться якоюсь цікавою інформацією, яка буде доречною при написанні роботи. Хоча далеко не факт, що це буде саме так. В іншому випадку шансів на те, що інформацію нададуть просто так, практично немає. Тут, звичайно, можна попрацювати і скласти лист від імені студента, підписати у декана факультету вищого навчального закладу і направити його.

 

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

  Але все залежить і від того, скільки часу до здачі роботи залишилося. На жаль, як показує практика, мало хто зі студентів починає писати одразу після затвердження теми – зазвичай це відкладається на останній місяць, і тоді офіційний запит уже не допоможе точно. Та й взагалі, збір інформації для практики – досить клопіткий захід. Треба знайти матеріал для аналізу, визначити критерії щодо порівнянь тощо. Для цього можна скористатися готовими даними та таблицями з монографій, дисертацій, наукових статей або даними з офіційних джерел.

   

  Практична частина дипломної роботи також має й іншу назву – емпіричну. Пишеться вона окремим розділом, і вважається головною, тому що це саме те, заради чого і пишеться робота (навіть якщо тема дослідження, ціль та завдання припускають більш поглиблене вивчення теорії). Без практичної частини дипломну роботу не буде допущено до захисту – вся теорія має бути підкріплена практикою. Відповідно до обраної теми дипломної роботи студент має підтвердити чи спростувати гіпотезу, тим самим зробити свій внесок у науку. У цьому полягає вся цінність роботи. Звичайно, значущість дипломної роботи не порівняти з дисертацією, але все ж таки за 4-6 років навчання (залежно від того, пишеться робота на бакалавріаті чи магістратурі) людина навчилася багато чому.

  Перш ніж приступити до збору матеріалу, ретельно перевірте ще раз ідею на відповідність теорії та практики в результаті планованої роботи. Практика має базуватися на теорії та гармонійно її доповнювати, а не бути відокремленою від теоретичної частини роботи.

  Логічний поділ практичної частини третього розділу дипломної має на увазі під собою послідовний виклад:

  • видів методик та обґрунтування того, чому саме вони використовувалися;
  • дослідів, які були проведені, та які результати були отримані;
  • даних, отриманих при обробці результатів отриманої інформації;
  • висновків.

   

  Які результати практичного дослідження?

   

  Під ними прийнято розуміти значення та показники, отримані в ході використання певних методик, і які будуть використовуватись згодом у висновках дипломної роботи. Їх можна класифікувати з різних підстав.

  1. За часом фіксування у дипломній роботі:
  • підсумкові. Вони аналізуються у висновках дипломної роботи;
  • проміжні. Такі результати дослідження містяться на сторінках роботи і покликані або допомогти у формулюванні кінцевих висновків або стати базою для подальших наукових досліджень;
  • поточні.

   

  1. За навмисністю:
  • незаплановані – показники, які “виходять” з інших значень, та аналіз яких не планувався спочатку, але є корисними;
  • плановані – ті значення, які ми хотіли отримати на початку свого шляху.

   

  1. По відношенню до поставленої мети та завдань:
  • ті, що повністю відповідають цілям та завданням дипломної роботи;
  • ті, які частково відповідають цілям та завданням;
  • не відповідні.

  Є правда інші класифікації, але ми згадали найпопулярніші градації.

   

  Як слід описувати результати дослідження?

   

  Отримані наукові та практичні результати дослідження необхідно описати у зрозумілому, короткому та чіткому вигляді. Також можна використовувати для опису таблиці, схеми, графіки та ін. Головне, дотримуватись вимог до кожного з цих графічних елементів. Наприклад, таблиця передбачає використання однаково точних цифр (округлення необхідно проводити або до цілих чисел, або до 1-2 знаків після коми), нівелює можливість наявності порожніх клітин, повинна бути компактною, з ємними назвами граф, рядків тощо.

   

  У процесі аналізу практичних результатів дослідження студенту необхідно зіставляти дані, які “є на руках”. При цьому порівняння здійснюється і з власними проміжними дослідженнями та з даними у різних джерелах. Головне, щоб у своїй підстави аналізу сходилися.

   

  Якщо після ознайомлення зі статтею ви зрозумієте, що і як для більшості студентів практичний аспект буде для вас “пеклом” – не падайте духом. Довірте нам написання дипломної роботи. У обумовлені терміни наші спеціалісти підготують якісний унікальний матеріал, а вам залишиться лише успішно її захистити. Ви можете повністю довіряти нам, на рахунку нашої компанії величезну кількість дипломних робіт з різних спеціальностей. Наші автори – це люди, які відрізняються високим рівнем професіоналізму, пунктуальністю, відповідальністю тощо. Вони також знають усі нюанси та вимоги до оформлення, тому можна бути впевненим у тому, що роботу не звинуватить у плагіаті чи напишуть у рецензії зауваження щодо високого академічного рівня.

   

   

  Якого обсягу має бути практична частина дипломної роботи?

  • За правилами теоретична та практична частини роботи мають бути хоча б однаковими за розміром, але краще, коли практика переважає. Це свідчить про більшу цінність роботи.

   

  Який графічний спосіб подання інформації є більш прийнятним для дипломної роботи?

  • Такого поняття як кращий варіант для надання роботі наочності не існує, все залежить від індивідуальних особливостей матеріалу, що подається, і зручності його обробки.

   

  Чи потрібно таблиці, графіки, діаграми та різні схеми оформляти у вигляді додатка?

  • Ні, виносити все в окрему частину не потрібно. Тільки якщо йдеться про занадто великі таблиці або, наприклад, креслення, які оформляються на листах А3 – допускається посилання на них за текстом, а самі матеріали виносяться в кінець роботи.

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук